Главная->Математика->Содержание

Зошит з курсу «Теорія ймовірності та Математичної статистики»

Практичне заняття № 1. Тема: Означення ймовірності. Елементи комбінаторики та теорії множин.

Індивідуальні завдання 1

Практичне заняття № 2. Тема: Обчислення ймовірностей за формулами та основними теоремами теорії ймовірностей.

Індивідуальні завдання 2

Практичне заняття № 3. Тема: Розв’язування задач на використання формули Бернуллі та наслідків з неї.

Індивідуальне завдання 3

Практичне заняття № 4. Тема: Розв’язування задач на використання граничних теорем у схемі Бернуллі.

Індивідуальні завдання 4

Практична робота 5. Тема: Визначення закону розподілу одновимірних випадкових величин. Обчислення числових характеристик.

Індивідуальні завдання  5

Практичне завдання № 6. Тема: Обчислення числових характеристик системи двох дискретних випадкових величин.

Індивідуальні завдання 6

Практичне заняття № 7. Тема: Функції випадкових величин.

Індивідуальні завдання 7

Практичне заняття № 8. Тема: Розв’язання задач на основні закони розподілу дискретних випадкових величин.

Індивідуальні завдання  8

Практичне заняття № 9. Тема: Розв’язання задач на основні закони розподілу неперервних випадкових величин.

Індивідуальні завдання 9

Практичне заняття № 10. Тема: Використання граничних теорем та законів великих чисел для оцінки ймовірностей у випадку великої кількості випробувань.

Індивідуальні завдання 10

Практичне заняття № 11. Тема: Статистичний розподіл вибірки. Графічне зображення вибірки. Обчислення числових характеристик вибірки.

Практичне заняття № 12. Тема: Статистичні оцінки.

Індивідуальна робота 12

Практичне заняття № 13. Тема: Перевірка гіпотез про розподіл генеральної сукупності за критеріями Пірсона та Колмогорова

Індивідуальні завдання 13

Практичне заняття № 14. Тема. Використання критерію Фішера-Снедекора.

Індивідуальні завдання 14

Практичне заняття № 15. Тема: Обчислення коефіцієнта кореляції, побудова прямих регресій.

Індивідуальні завдання 15

Практичне заняття № 16. Тема: Випадкові процеси

Індивідуальна робота 16

 

1