ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

!-! Лекція №1

!-! Вступ. Тема 1.1. Інновації  та їх роль у техніко-економічному розвитку

--- План

---  

--- Індивідуальне заняття

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

!-! Лекція №2

---  

--- Семінарське заняття №2

--- План

--- Самостійна робота

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

!-! Лекція №3

--- План

--- План

--- Самостійна робота

---  

--- Індивідуальне заняття

--- План лекції

--- План

--- Самостійна робота

---  

--- Індивідуальне заняття

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4

!-! Самостійна робота

!-! Лекція №6

--- План

--- Самостійна робота

--- Індивідуальне заняття

--- План

---  

--- Самостійна робота

!-! Індивідуальне заняття

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5

!-! Лекція №7

--- Самостійна робота

--- Індивідуальне заняття

!-! Лекція №8

!-! Семінарське заняття №10

--- Самостійна робота

---  

--- Індивідуальне заняття

Рекомендована література

 

1