Главная->Політологія->Содержание

Зміст дисципліни за змістовими модулями

ЗМ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІТОЛОГІЇ ЯК НАУКИ

ТЕМА 1.1 Сутність і роль політики та політології як науки в житі суспільства.

!-! План лекції:

!-! Теми рефератів:

!-! Семінар: Політика як суспільне явище.

!-! План

!-! Завдання для індивідуальної роботи:

!-! Питання для самостійного вивчення:

!-! Завдання для самоперевірки та контролю

!-! Література:

Тема 1.2. Політична діяльність і влада

!-! План лекції:

!-!  Семінар: Влада у політичному житті суспільства

!-! План

!-! Проблемні ситуації

!-! Теми рефератів:

!-! Питання для самостійного вивчення

!-! Завдання для самоперевірки та самоконтролю

!-! Література:

ТЕМА 1.3. Історія світової політичної думки.

!-! План лекції:

!-! Семінар:  Політична думка Стародавнього світу та епохи Середньовіччя

!-! План

!-! Проблемні ситуації

!-! Теми рефератів:

!-! Завдання для самостійної роботи:

!-! Завдання для самоперевірки та самоконтролю

!-! Література:

!-! Семінар: Політична думка Нового часу

!-! Теми рефератів:

!-! Питання для самостійного вивчення:

!-! Завдання  для  самоперевірки та самоконтролю

!-! Література:

ТЕМА 2.3 Становлення і розвиток політичної думки в Україні.

!-! План лекції:

!-! Семінар: Проблеми державотворення в політичній думці України

!-! План

!-! Проблемні ситуації

!-! Теми рефератів:

!-! Питання для самостійного вивчення:

!-! Завдання для самоперевірки та самоконтролю

!-! Література:

ТЕМА 1.4. Сучасні ідейно-політичні течії.

!-! План лекції:

!-! Семінар:  Порівняльний аналіз основних політичних течій

!-! План

!-! Проблемні ситуації

!-! Теми рефератів:

!-! Питання для самостійного вивчення

!-! Завдання для самоперевірки та самоконтролю

!-! Література:

ТЕМА 2.1 Політична система суспільства

!-! План лекції:

!-! Семінар: Політична система суспільства.

!-! План

!-! Проблемні ситуації

!-! Завдання для індивідуальної роботи:

!-! Теми рефератів:

!-! Питання для самостійного вивчення

!-! Завдання для самоперевірки та самоконтролю

!-! Семінар: Держава – базовий елемент політичної системи суспільства.

!-! План

!-! Проблемні ситуації

!-! Теми рефератів:

!-! Завдання для індивідуальної роботи

!-! Питання для самостійного вивчення

!-! Завдання для самоперевірки та самоконтролю

!-! Література:

ТЕМА 2.2. Економічна і соціальна політика.

!-! План  лекції

!-! План

!-! Завдання для індивідуальної роботи

!-! Теми рефератів:

!-! Питання для самостійного вивчення

!-! Питання для самоперевірки та контролю

!-! Література:

Тема 2.3. Політика та етнонаціональні відносини.

!-! План лекції

!-! Семінар: Нації, етнічні групи і політика

!-! Завдання для індивідуальної роботи

!-! Питання для самостійного вивчення

!-! Теми рефератів:

!-! Питання для самоперевірки та контролю

!-! Література

 

ТЕМА 2.4  Особистість і політика. Політичне лідерство.

!-! План лекції:

!-!  

!-! Семінар: Особа і політика

!-! План

!-! Проблемні ситуації

!-! Теми рефератів:

!-! Питання для самостійного вивчення

!-! Завдання для самоперевірки та самоконтролю

!-! Семінар : Політичне лідерство

!-! План

!-! Проблемні ситуації

!-! Теми рефератів:

!-! Питання для самостійного вивчення

!-! Запитання для самоперевірки та самоконтролю

!-! Література:

ТЕМА 2.5 Політична культура

!-! План лекції

!-! Семінар: Політична культура суспільства.

!-! Теми рефератів:

!-! Завдання для індивідуальної роботи

!-! Питання для самостійного вивчення

!-! Запитання для самоперевірки та самоконтролю

!-! Література:

ТЕМА 2.6 Світовий політичний процес.

!-! План лекції:

!-! Семінар Сучасна глобалістика

!-! План

!-! Проблемні ситуації

!-! Теми рефератів:

!-! Питання для самостійного вивчення

!-! Завдання для самоперевірки та самоконтролю

!-! Література:

!-! Тематика рефератів:

!-! Методи оцінювання та розподіл балів за модульно-рейтинговою системою

!-! Критерії оцінювання окремих видів роботи студентів за темами змістових модулів.

!-! Контрольний захід

!-! Шкала визначення оцінки знань студентів з 1 модулю

!-! Шкала визначення оцінки знань студентів з семестрового контролю (іспиту):

!-! Шкала переводу балів в загальноприйняті оцінки для підсумкової атестації:

!-! Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів заочної форми.

Запитання для першого модульного контролю:

Запитання до другого модульного контролю:

 Контрольні питання з курсу:

Література

Додаткова:

 

1