Загальні потання з курсу Українська Культура

1.Розселення словян на українських землях у найдавніші часи

2. Особливості побуту та умови проживання слов’ян з найдавніші часи.

3.Культуро-звичаєва обрядованістьсловян у найдавніші часи до сьогодення.

4.Міфологія і вірування давніх словян,як феномен ук.культури.

5.Характерні особливості матеріальної та художньої культури трипільців.

6.Характерні особливості скіфо-сарматської культури

7.Розквіт і піднесення київської русі кін.10-11ст.

8.Утворення та становлення  східнословянської держави Київської Русі

9.Архітектура та живопис Київської Русі

10.Розвиток писемності та освіти Київської Русi

11.Охарактеризувати музичну культуру Київської русі

12.Значення культури Київської Русі в становленні і розвитку української культури

13.Становлення театральної культури. Театр українських корифеїв

14.Соціально- політична та культурна ситуація на українських землях 14-середина 17ст.

15.Становлення та розвиток архітектури та скульптури 14-сер.17ст.

16. Характерні ознаки в розвитку літератури,живопису,музики 14-17ст.

17. Початок і розвиток  книгодрукування . Розвиток освіти на українських землях 14-17ст.

18. Братства та їх роль в розвитку укр.культ. 16-17ст

19.Соціально-політична та культурна ситуація на українських землях з серед 16по кін.17ст.

20.Розвиток українських освітніх традицій за часів Гетьманщини (серед 17-кінця 18ст)

21.Наукові знання у книгодрукування в період Гетьманщини(серед16- кін 17ст.)

22.Літописання і література серед.17-кін18ст.

23.Діяльність філософа та письменника Г,Сковороди

24.Културно-просвітницька діяльність Петра Могили

24.Культурно-просвітницька діяльність П.Могили

25.Усна народна творчість.Історичні пісні

26.Козацтво як феномен укр. культ.

27.Іван Мазепа як меценат

28.Культуротворчі процеси на поч. 19с.

29. Кирило Мефодіївське братство

30.Університети в національно культурному відродженні укр. культ.

31.Мистецтво першої пол. 19ст:архітектура,скульптура,живопис

32.Мистецтво другої полов.:архітектура,народно ужитковемистецт.

33.Основні досягнення укр. муз. Культ.19ст

34.Культура Сх та Зх.україни 1905-1914

35.Становище інтелігенції поч. 20ст

36.Успіхи та труднощі у розвитку освіти,літер, та театру УНР

37.П.Скоропадський

38.Укр культ під час 2 Світової

39.Післявоєнне культ відродженя України

40.Укр культ в період загостреня кризи рад системи

41.Культ та духовне життя суспільства в умовах незалежності України

42.Худ культ України 20 ст.:образ мистец,музкульт,театр,кіномистецтво

43.Укр державна символіка та її джерела

44.Головні чинники культурного розвитку сучасної України

46.Культура Укр в умовах національно культурної ідентичності

 

1