Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Загальні питання з курсу Вища Математика - невідомий - Studbook
Главная->Математика->Содержание

Загальні питання з курсу Вища Математика

Список питань

1.Матриця, основні поняття. Різновиди матриць.

2.Визначники, їх властивості.

3.Обчислення визначників. Метод Крамера.

4.Обернена матриця. Розв*язок СЛАР методом оберненої матриці.

5. Ранг матриці та його обчислення

6. Метод Гаусса і Жордана-Гауссарозвязування СЛАР.

7. Різновид розв*язків СЛАР. Теорема Кронекера-Капеллі.

8.Векторний простір, його розмірність і базис. Розклад вектора за базисом.

9. Предмет і метод аналітичної геометрії. Найпростіші задачі.

10. Загальне рівняння прямої на площині та його часткові випадки.

11.Рівняння прямої, що проходять через дві точки та  у відрізках на осях.

12.Канонічне та параметричне рівняння прямої на площині

13. Умови паралельності і перпендикулярності двох площин. Відстань від точки до площини.

14. Поняття кривих ліній другого порядку. Дослідження рівняння другого порядку. Коло.

15.Еліпс: означення, рівняння, графік, вершина, півосі, фокуси, ексцентриситет, директриси.

16. Гіпербола.

17.Пара́бола

18. Різновиди рівняння площини у просторі за 3 точками, у відрізках на осях, нормальне.

19. Кут між площинами. Умови паралельності і перпендикулярності двох площин. Відстань від точки до площини.

20. Різновиди рівняння прямої в просторі: канонічне, параметричне, за 2 точками. Пряма як перетин двох площин.

21. Нескінченно малі функції та нескінченновеликів точні і на нескінченності, означення, властивості, геометрична інтерпретація.

22. Границя функції

23. Перша та друга границі та наслідки з них.

24.Неперервність функції в точці:

25. Означення похідної…

26.Диференціювання складених, неявно…..

27. Правило Лапіталя

28.Зростання і спадання функцій…

29.Опуклість, вгнутість, точки перегину

30.Асимптоти кривої

31.Функціїкілької змінних. Основні поняття

32.Частинийприріст і частині похідні першого порядку

33.Похідна за напрямом та градієнт функції

34.Безумовний екстремут функції двох зміних

35. Умовний екстренум функції кількох змінних. Метод Лагранжа

36. Поняття про емпіричні формули метод найменших квадратів

37.  невизначений інтеграл.

38.Основні методи інтегрування

39. Інтегрування виразів, що містять у знаменнику квадратний тричлен

40. Інтегрування найпростіших раціональних дробів.

41. Інтегрування тригонометричних функцій

42. Інтегрування функцій, що містять ірраціональності.

43. Визначений інтеграл та його властивості.

44. Формула Ньютона –Лейбніца, для обчислення визначених інтегралів….

45.Невласний інтеграл…

46. Диференціальні рівняння. Основні поняття та означення

47.  Диференціальні рівняння з відокремлюваними змінними.

48. Однорідні диференціальні рівняння першого порядку.

49. Лінійні диференціальні рівняння першого порядку.

50. Повний приріст і повний диференціал функції двох змінних.

51. Диференціальні рівняння другого порядку,що допускають пониження порядку.

52. Лінійні однорідні диференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами.

53.Числові ряди. Загальні поняття

54. Властивості збіжних рядів.

55. Достатні ознаки збіжності додатніх числових рядів. Ознака порівняння.

56.Знакозмінні ряди. Ознака Лейбніца.

57.Степеневі ряди. Основні поняття. Теорема Абеля.

58.Обчислення радіуса збіжності степеневого ряду. Інтервал…

59.Розклад в степеневий ряд.      

60.Використання рядів до  наближених обчислень функції

 

1