Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Загальні питання з курсу Історія економіки та економічної думки (частина 2) - невідомий - Studbook

Загальні питання з курсу Історія економіки та економічної думки (частина 2)

76. Місце податків в економічному вченні А. Сміта і Д. Рікардо.

77. Економічні погляди на принципи оподаткування Дж. С. Міля та А. Вагнера.

78. Визначіть основні ідеї критичного напряму політичної економії та історичної школи.

79. Сутність марксистської економічної теорії.

80. Які особливості промислового перевороту на Україні в першій половині XIX ст ?

81. Причини промислового піднесення в Україні у другій половині XIX ст.

82. Визначіть основні передумови індустріалізації в країнах Європи.

83. Які фактори зумовили перехід капіталізму від промислової стадії до монополістичної?

84. Поясніть характерні риси монополістичного капіталізму та моноплістичної конкуренції.

85. Які форми монополістичних обєднань виникають у к. XIX – на п. XX ст.ст?

86. Порівняйте процеси капіталістичної індустріалізації в Англії та Франції.

87. Порівняйте процеси капіталістичної індустріалізації у США та Німеччині.

88. Які фактори визначили швидкий темп промислового розвитку Німеччини? Розкрийте їх суть.

89. Економічні причини першої світової війни.

90. Виникнення маржиналізму (мікро – та макроекономіки). “Економікс” А. Маршалла.

91. Кількісна теорія грошей Дж. Робертсона, економічна теорія добробуту А. Пігу.

92. Теорія граничної продуктивності Дж. Б. Кларка.

93.  “Оптимум Парето” (В. Парето) та модель загальної економічної рівноваги Л. Вальраса.

94. Погляди на принципи оподаткування у ХІХ – на початку ХХ ст. - “податкова держава“ Й. Шумпетера.

95. В чому полягають особливості капіталістичної індустріалізації в Україні?

96. В чому зміст Столипінської аграрної реформи та її наслідки в Україні?

97. Охарактеризуйте господарство України на передодні першої світової війни.

98. Визначіть представників та основні ідеї школи класичної політичної економії в Україні.

99. Революційно – демократична течія економічної думки в Україні – Кирило – Мефодіївське товариство.

100. Ліберально - дворянська течія економічної думки в Україні – А. О. Скальковський, Д. П. Журавський, Д. М. Струков.

101. Ліберально-буржуазний рух економічної думки в Україні. М. П. Драгоманов.

102. Вплив на економічну думку в Україні наукової діяльності – М. Зібера, С. Подолинського, М. Туган-Барановського, Є. Слуцького.

103. Визначіть економічні та політичні протиріччя між провідними країнами світу, що призвели до першої світової війни.

104. Охарактеризуйте особливості зовнішньо - економічних звязків в умовах завершення формування сучасного світового господарства у к. XIX – на п. XX ст.

105. Охарактеризуйте колоніальну політику метрополій у к. XIX – на п. XX ст.

106. Як вплинула І світова війна на господарство Німеччини? План Ч. Дауеса.

107. Чи позначилася участь царської Росії у І світовій війні на господарстві України.

108. Визначіть характерні риси розвитку господарства в 20 - 30-х рр. ХХ ст. у США.

109. Визначіть характерні риси розвитку господарства в 20 - 30-х рр. ХХ ст. у Англії.

110. Визначіть характерні риси розвитку господарства в 20 - 30-х рр. ХХ ст.  у Німеччині. План О. Юнга.

111. Визначіть характерні риси розвитку господарства в 20 - 30-х рр. ХХ ст. у Франції.

112. У чому полягають причини та особливості світової економічної кризи п. 30-х рр. ХХ ст.?

113. Охарактеризуйте етапи здійснення  “Новго курсу” президента  Ф. Рузвельта. В чому їх соціальна спрямованість.

114. Що передбачав німецький шлях виходу з економічної кризи в 30-х рр. ХХ ст.?

115. Економічна теорія монополістичної конкуренції - Е. Чемберлін.

116. Економічна теорія недосконалої конкуренції - Д. Робінсон.

117. Економічні погляди Дж. М. Кейнса.

118. НЕП в Україні. Форми і методи господарювання.

119. У чому полягають особливості та економічні наслідки індустріалізації 20 - 30-х рр. в Україні?

120.У чому полягають особливості та економічні наслідки колективізації 20 – 30-х рр. в Україні?

121. У чому сутність командно – адміністративної системи управління 20 – 30-х рр., її позитивні та негативні сторони?

122. Охарактеризуйте  господарство країн Європи в роки ІІ світової війни.

123. Які міжнародні валютно – фінансові інституції виникли 1944 р.? В чому їх роль?

124. Чи відбувається процес інтернаціоналізації світового господарства після ІІ світової війни?

125. Що таке трилітаризм?

126. Які інтеграційні економічні обєднання серед провідних країн світу  виникають у повоєнний період? Їх роль у світовому господарстві?

127. Які причини посилення ролі транснаціональних корпорацій у розвитку міжнародних економічних звязків?

128. Визначіть наслідки впровадження “плану Маршалла”.

129. Як позначилася реалізація плану Доджа – Макартура на відбудові господарства Японії.??????

130. Визначіть особливості та закономірності господарського розвитку США у 40 - 80 рр. ХХ ст. Що таке “рейганоміка“?

131. Визначіть особливості та закономірності господарського розвитку Великобританії у 40 - 80 рр. ХХ ст. Що таке “тетчиризм“?

132. Визначіть особливості та закономірності господарського розвитку Франції у 40 - 80 рр. ХХ ст. Що таке “голлізм“?

133. Визначіть особливості та закономірності господарського розвитку Німеччини у 40 - 80 рр. ХХ ст. В чому зміст реформаційної політики Л. Ерхарда?

134. Що таке постіндустріальне суспільство?

135. Господарство Японії в 60 - 90-х рр. ХХ ст. Визначіть фактори, які зумовили т. з. “японське економічне чудо“?

136. Повоєнне неокейнсіанство - А. Хансен, П. Самуельсон, Джоан Робінсон.

137. Повоєнний неолібералізм - Ф. Хайєк, В. Ойкен.

138. Основні напрямки інституціоналізму: - технократичний – Т. Веблен;   - юридичний – Дж. Коммонс;    

139. Основні напрямки інституціоналізму:  - емпіріостатистичний – У. Мітчел; - індустріально-технологічний – Дж. Гелбрейт.

140. Визначіть загальні особливості та закономірності господарського розвитку країн світу в 40 – 90-х рр. ХХ ст.

141. Кейнсінізм.

142. М. Фрідман – основоположник монетаризму.

143. Трансформаційні та глобалізаційні теорії (Гуннар Мюрдаль, Пітер Друкер, Алвін Тоффлер, Д. Белл).

144. У чому полягали проблеми господарського розвитку України у період повоєнної відбудови?

145. Визначіть позитивні та негативні наслідки третьої індустріалізації України.

146. Яким чином змінювалася економічна стратегія в СРСР та УРСР у повоєнний період?

147. Охарактеризуйте становище господарства України в 80 - 90-х рр. ХХ ст.

148. Визначіть основні тенденції господарського розвитку України на сучасному етапі.

149. Радянська економічна думка першої половини ХХ ст. (О. В. Чаянов, М. Д. Кондратьєв).

150. Складання радянської політичної економії.

 

1