Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Загальні питання з курсу Історія економіки та економічної думки (частина 1) - невідомий - Studbook

Загальні питання з курсу Історія економіки та економічної думки (частина 1)

1. Охарактеризуйте основні періоди історії світового господарства.

2. Визначіть напрямки життєдіяльності людини у період палеоліту - мезоліту.

3. Яке значення для подальшого розвитку господарства мала “неолітична революція”?

4. Які причини руйнування первісного суспільства?

5. Визначіть історико-економічне значення Трипільської культури.

6. Розкрийте основні особливості господарської системи східного рабства.

7. Розкрийте особливості та сутність державного господарського комплексу, що склався у Єгипті.

8. Економічна думка Стародавнього Єгипту.

9. Визначіть спільні риси та відмінності господарства Межиріччя, Єгипту, Стародавньої Індії та Китаю?

10. Економічна думка Стародавнього сходу.

11. В чому полягають особливості еллінської господарської системи та античного рабства?

12. Визначіть основні галузі та особливості розвитоку у Стародавній Греції.

13. У Греції склалися два основних типи міст-полісів. Дайте їм характеристику.

14. Охарактеризуйте товарообмін та процес формування грошової системи у античній Греції.

15. Яке значення мали реформи Сервія Тулія?

16. Визначіть  характерні риси римської класичної рабовласницької системи.

17. Охарактеризуйте соціально – економічну структуру римського суспільства періоду ранньої римської імперії.

18. Чим можна пояснити підйом у розвитку сільського господарства Стародавнього Риму у II - I ст. до н. е.?

19. У чому полягає суть Римського колонату та його вплив на формування аграрного суспільства?

20. Які причини занепаду Риму та економічні наслідки цього процесу?

21. Визначіть форми та основні види податків в первісну добу та у античному світі.

22. Економічна думка Античного світу.

23. Назвіть основні ознаки феодальної аграрної системи.

24. Як відбувалася еволюція класичних феодальних відносин у Франкській державі?

25. У чому полягають особливості розвитоку аграрного суспільства у Англії?

26. Охарактеризуйте розвиток сільського господарства у країнах Європи в епоху феодалізму.

27. В чому зміст аграрної революції у Візантії. Що таке митрокомія?

28. В чому полягає суть державного феодалізму у Візантії?

29. Визначіть особливості розвитку феодальних відносин у німецьких землях.

30. Як відбувався процес розвитоку феодальних відносин на Україні у період Київської Русі та феодальної роздробленості?

31. Які  причини виникнення та в чому суть фільваркової системи на Україні?

32. Визначіть особливості розвитоку феодальних відносин на Україні в литово - польську добу.

33. Які основні селянські верстви сформувалися на Україні у період аграрного суспільства V - XV ст.?

34. Охарактеризуйте розвиток міст та ремесла у Київській Русі.

35. Як розвивалася внутрішня та зовнішня торгівля на Україні в добу середньовіччя?

36. Проаналізуйте генезу фінансової системи на Україні у V - XV ст.

37. Назвіть основні центри європейської середньовічної торгівлі, їх спільні риси та відмінності.

38. Охарактеризуйте середньовічне місто і ремесло, та наслідки комунальних революцій у Європі.

39. Які особливості цехової системи ремесла? ЇЇ структура та характеристика.

40. Економічна думка середньовіччя в Західній Європі. Фома Аквінський.

41. Економічна думка на Україні доби середньовіччя.

42. Податкова система середньовіччя (на прикладі Франції або України).

43. Проаналізуйте процес утворення національних ринків.

44. Великі географічні відкриття та їх соціально - економічні  наслідки.

45. Революція цін та її вплив на розвиток капіталістичних відносин в окремих регіонах Європи.

46. Які ви знаєте джерела первісного нагромадження капіталу?

47. Поясніть, чому мануфактурне виробництво є основою генези індустріального суспільства?

48. Визначіть спільні риси та відмінності цехового і мануфактурного виробництва в Західній Європі.

49. На вашу думку, чим відрізнялася розсіяна мануфактура від ценралізованої?

50. Які передумови формування капіталістичних відносин на європейському континенті.

51. Як змінилася соціально – економічна структура суспільства та стан дрібного виробника у XVI ст.?

52. Чому промисловість стає первинною галуззю господарства у країнах Західної Європи в XVI - XVII ст. ст.?

53. Охарактеризуйте розвиток міст та мануфактурного виробництва на Україні в XVI - XVIII ст?

54. Визначіть економічні наслідки Нідерландської та Англійської буржуазних революцій.

55. Охарактеризуйте особливості промислового розвитку Голландії.

56. У чому полягав зміст поняття “огороджування“ у сільському господарстві Англії?

57. Які причини сприяли перетворенню Англії в найбільшу промислову та торгівельну державу світу у XVII ст.?

58. Визначіть економічні наслідки Першої Північно-американської та Великої французької буржуазних революцій.

59. Поясніть, які особливості розвитку промисловості США сприяли економічному піднесенню країни?

60. Розкрийте характерні особливості зародження капіталістичного укладу у Франції.

62. Теологічне обгрунтування протестантизмом (Лютер, Кальвін) економічних змін у першій половині ХVІ ст.

63. Економічні погляди  меркантелістів та фізіократів, їх роль у виникненні класичної політичної економії (В. Стаффорд, В. Петті, П. Буагільбер, економічна таблиця Ф. Кене).

64. Економічна думка в Україні – Конституція Пилипа Орлика, Феофан Прокопович, Іван Посошков.

65. Історичні умови виникнення і загальна характеристика класичної політичної економії.

66. Фізіократи - представники класичної політичної економії у Франції.

67. У. Петті - основоположник класичної політичної економії в Англії. Які основні фактори сприяли розвитку промислового перевороту в країнах світу.

68. Розкрийте основні підходи до формування системи оподаткування у період генези капіталізму.

69. Визначіть передумови та особливості промислового перевороту у Англії.

70. Назвіть основні етапи та специфічні особливості промислового перевороту у Франції.

71. У чому полягали основні наслідки промислового перевороту у США?

72 Визначіть причини повільного розгортання двох етапів промислового перевороту у Німеччині.

73.  Що таке революція “Мейдзи“?

74. Економічне вчення А. Сміта.

75. Економічне вчення Д. Рікардо.

 

1