Главная->Соціологія->Содержание

Загальні питання з курсу Соціологія (частина 2)

50. «Генетична соціологія» М. Грушевського, її завдання та методологія.

51.Проблема права у соціології Б. Кістяківського.

52. Гетьман, еліта та хліборобський клас у соціології В. Липинського.

53. Політична соціологія М. Драгоманова.

54.Ідея феодалізму в соціології  М. Драгоманова.

55. Соціальна еволюція М. Драгоманова.

56. Проблема влади в соціології М. Драгоманова.

57. Завдання і методологія  «генетичної соціології» М. Грушевського.

58.Розвиток поглядів на початок суспільного життя М. Грушевського.

59.Теоритична соціологія  і проблеми національної культури в соціології Б. Кістяківського.

60. Нація та держава в соціології В. Липинського.

61. Територіальна свідомість як державна ідеологія у соціології В. Липинського.

62.Предмет соціології дослідження. Влада як основа і мета політики. Суб’єкти політичної влади.

63.Особливості політичного життя українського суспільства на сучасному етапі.

64.Соціологічний аналіз електоральної поведінки та його значення в діяльності політичних партій.

65.Специфіка і статус економічної соціології як галузі наукового пізнання.

66.Теоритичні передумови виникнення та основні етапи розвитку економічної соціології.

67.Соціальні аспекти сучасних економічних процусів в Україні.

68. Методи збору соціологічної інформації

69. Програма соціологічного дослідження.

70. Вибірка у соціологічному дослідженні

71.Статус, предмет і об’єкт соціології освіти.

72.Система освіти як соціальний інститут.

73.Предмет та об’єкт соціології релігії. Соціологія релігії і теологія.

74.Релігія у суспільстві, що змінюється (секуляризація, громадянська релігія, постконфесійне суспільство, релігійне відродження)

75.Соціологія релігії О. Конта.

76.Соціологія релігії Е. Дюргейма.

79.Етапи  і фактори  соціалізації.

80.Типологія як метод соціального пізнання. Модальний, ідеальний, базисний типи особистості.

81. Залежність типу особистості від соціокультурних умов. Ринковий тип особистості.

82. Теорія особистості З. Фрейда

83.Гуманістична теорія особистості К. Роджерса.

84.Теорія особистості Еріксона.

85. Соціальна адаптація та інтеріоризація, ресоціалізація та де соціалізація.

86.Авторитарна особистість за Е. Фроммом

87.Девіантна поведінка як предмет дослідження соціології.

88.Вплив сім’ї на формування девіантної поведінки.

89. Основні види девіантної поведінки.

90. Теорія напруги Р. Мертона

 

1