Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Загальні питання з курсу Політекономія (частина 2) - невідомий - Studbook

Загальні питання з курсу Політекономія (частина 2)

65. Держава як суб’єкт економічних відносин.

66. Економічні функції держави .

67.Ринок і держава

68.Роль держави в кругообігу прибутку, ресурсів і доходу.

69.Форми суспільного продукту

70.Валовий внутрішній продукт, його суть і відтворювальна структура

71.Методи обчислення суспільного продукту

72.Продуктивність праці її роль у відтворювальному процесі

73.Економічне відтворення: сутність, види

74.Особливості відтворення в аграрному секторі

75.Тінтовий сектор в економічному відтворенні

76.Національне багатство і його структура

77.Розподільчі відносини і їх місце у відтворювальному процесі

78.Розподіл національного доходу.

79.Доходи населення: об’єктивні основи формування, диференціація, необхідність перерозподілу.

80.Роль державного бюджету в перерозподілі національного доходу.

81.Споживання, національний дохід і заощадження.

82.Державне регулювання розподілу доходів.

83.Економічне зростання і його чиннки

84.Теорії і моделі економічного зростання.

85.Нагромадження інвестицій та їх роль у економічному зростанні

86. Економічні цикли: сутність, види.

87.Зайнятість: сутність, форми та ефективність.

88. Теорія зайнятості і відтворення суб’єктивного фактора виробництва

89.Неповна зайнятість і безробіття в механізмі відтворення робочої сили.

90.Фактори та показники розширеного відтворення робочої сили.

91.Державне регулювання зайнятості та його методи.

92. Проблеми політики зайнятості в Україні

93. Господарський механізм, його сутність та елементи.

94.Державне регулювання суспільного відтворення та його форми

95. Державне регулювання економіки.

96.Проблеми удосконалення механізму господарювання в Україні

97. Бюджетно-податкова(фіскальна) політика як напрям державного регулювання

98.Податки як інструмент державного регулювання соціальних процесів.

99.Податки як інструмент державного регулювання економічних процесів.

100.Податкова система в структурі інструментів державного регулювання економіки

101. Грошово-кредитна політика як напрям державного регулювання економіки

102.Державне регулювання цін

103. Державне регулювання інтеграційних процесів

104.Проблеми удосконалення механізму господарювання в Україні

105. Закономір. та етапи розвитку капіт. економ. системи.

106.Фінансово-монополістичний капітал

107. Економічні системи сучасного капіталізму.

108 Механізм функціонування сучасної капіталістичної змішаної економіки.   

109. Монополії та олігополії в умовах капіталістичної змішаної економіки.

110. Фінансова олігархія та її еволюція.

111. Еволюції і перспективи розвитку сучасного капіталізму.

112. Еволюції і перспективи розвитку сучасного капіталізму.

113. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік.

114.Моделі перехідної економіки.

115. Соціальні економічні перетворення в Україні на шляху до соціально орієнтованою змішаною економікою.

116. Проблеми формування сучасних ринкових відносин і ринкової інфрастру в Україні.

117.Світове господарство:сутність структура.

118. Міжнародний поділ праці і спеціалізація.

119. Інтернаціоналізація господарських відносин та продуктивних сил.

120. Міжнародна економічна інтеграція як вищий рівень інтернаціоналізації.

121. Форми міжнародних економічних відносин.

122. Міжнародна торгівля та її економічні основи.

123. Міжнародний рух капіталів : сутність та форми.

124. Міжнародні валютно- фінансові відносини.

125. Міжнародна трудова міграція.

126.Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

127. Економічні аспекти глобальних проблем.

128.Міжнародне співробітництво у розв”язанні  глобальних проблем.

 

1