Загальні питання з курсу Політекономія (частина 1)

1. Політекономія в системі економ. наук.

2. Предмет політичної економії

3. Методи економічних досліджень

4. Закони, принципи та категорії політичної економії.

5. Суспільне виробництво: сутність, фактори, структура.

6.Економічні потреби та виробничі можливості сусп.

7. Економічні інтереси, їх звязок з потребами, спож, вир-вом.

8. Економічна система: її сутність та структурні елементи.

9. Типи економічних систем. та критерії їх класифікації.

10. Людина як провідний елемент продуктивних сили та суб’єкт вир-чих відносин.

11. Власність як економічна категорія.

12.Еволюція форм власності.

13. Особливості розвитку відносин власності в Україні за незалежності.

14. Відносини власності в системі змішаної економіки. 

15.Товарна форма організації суспільного виробництва.

16. Товар і його властивості. 

17. Закони розвитку товарного вир-ва.

18. Виникнення та сутність грошей і грошових відносин.

19. Суть грошей та функції грошей.

20. Сучасні функціональні форми грошей. 

21. Закони грошовий обігу.

22. Інфляція та забезпечення стабільності купівельної спроможності грошової одиниці.

23.Витрати виробництва:сутність ,види.

24.Прибуток:сутність структура.

25.Ринок: суть, функції, моделі.

26. Попит і пропозиція,їх взаємодія

27.Сутність ціни: механізм ціноутворення.

28. Ринкова ціна: механізм формування та функції.

29. Конкуренція і моделі ринків.

30. Класифікація ринків і загальні основи їх функціонування

31. Ринок предметів споживання

32. Ринок засобів виробництва

33.Ринок капіталів.

34.Ринок праці

35 . Ринок нерухомості

36.Проблеми формування ринків праці землі та капіталів в україні

37. Ринок цінних паперів України

38. Інфраструктура ринку

39.Товарні біржі

40. Фондові буржі

41.Валютна біржа

42.Позичковий капітал та процент.

43. Банки, їх роль та функції. Банківський прибуток.

44. Капітал у сфері торгівлі.

45.Кредит його функції і форми

46.Цінні папери як фіктивний капітал сфери обігу

47. Домогосподарство як суб’єкт ринкової економіки.

48. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Форми і види підприємств.

49.Капітал підприємства і його кругообіг.

50. Оборот капіталу, основний і оборотний капітал підприємства.

  51. Суть підприємництва. Його види, функції та роль у ринковій економіці

52. Проблема розвитку цивілізованого підприємництва в Україні

53.Валовий дохід підприємства, сутність та структура.

54.Податки та платежі з доходів підприємства

55.Акціонарне товариство як сучасна форма підприємства.

56. Прибуток у розвитку підприємництва

57. Особливості нагромадження капіталу в Україні.

58. Капітал як економічна категорія.

59.Капітал і праця.

60.Заробітна плата: сутність, форми,структура.

61.Підприємництво в аграрній сфері.

62.Земельна рента та її форми

63.Форми господарювання в с/г та їх особливості у різних країнах.

64. Держава та її економічні функції.

 

1