Загальні питання з курсу Безпека життєдіяльності №2 (частина 2)

50. Проникаюча здатність іонізуючого випромінювання.

54. Стандарти та безпечні рівні випромінювань комп’ютерів для організму людини.

51.Захист від іонізуючих випромінювань.

53.Методи захисту від ЕМВ

52. Електромагнітні випромінювання (ЕМВ). Природа, вплив на людину.

64. Поняття “небезпечна зона” виробничого обладнання.

55. Електромагнітні випромінювання комп’ютерів.

56. Електромагнітні випромінювання портативних комп’ютерів.

59. Інфразвук. Природа. Методи захисту.

58. Шум. Джерела шуму, вплив на людину, захист від шуму

60.Ультразвук. Природа. Методи захисту.

65. Загальні вимоги безпеки до виробничого обладнання

61. Випромінювання оптичного діапазону. Захист від їх дії.

 62. Класи шкідливості підприємств та розміри санітарних зон.

63. Вимоги до розміщення підприємств в залежності від їх класу.

66. Безпека при експлуатації систем, що працюють під тиском.

67. Безпека при експлуатації підйомно-транспортних засобів.

 68. Загальні вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском

71. Основні визначення електробезпеки.

69. Безпека при експлуатації балонів.

70.Актуальність питань електробезпеки

72. Дія електричного струму на організм людини

73. Термічна дія струму.

74. Електролітична дія струму

75. Біологічна дія електричного струму

76. Чинники, що  впливають на тяжкість ураження електричним струмом.

77. Поняття «пороговий відчутний струм».

78. Поняття «пороговий невідпускаючий струм».

79. Поняття «пороговий фібріляційний струм».

80. Напруга кроку.

81. Причини електротравм.

82. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом.

83. Забезпечення безпеки електрообладнання.

84. Електрозахисні засоби

85. Надання першої долікарської допомоги ураженому електричним струмом

92. Організаційні та технічні заходи забезпечення пожежної безпеки.

93. Пожежна безпека електроустаткування.

94. Пожежна сигналізація.

95. Принцип дії та класифікація вогнегасних засобів.

86. Основні законодавчі та нормативні документи, що регламентують вимоги до пожежної безпеки.

87. Статистика та динаміка пожеж в Україні.

90. Класифікація приміщень за вибухопожежонебезпечністю.

88. Основні причини пожеж.

89. Суть процесу горіння. Видів горіння.

91. Класифікація пожежонебезпечних зон в приміщеннях та поза ними.

96. Принцип дії вогнегасних засобів (води, вогнегасників різних типів).

 

1