Загальні питання з курсу Безпека життєдіяльності №2 (частина 1)

1. Структура, зміст і мета курсу. Поняття про охорону праці.

2. Історія розвитку науки про охорону праці

3. Стан охорони праці на сучасному етапі в Україні.

4. Основні законодавчі акти з охорони праці.

5. Державна політика в галузі охорони праці. Основні її принципи.

6. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві.

7. Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

14. Фінансування охорони праці.

8. Охорона праці жінок.

9. Гарантії прав на охорону праці при укладанні трудового договору.

10. Стимулювання охорони праці.

11. Обов’язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

12. Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій.

13. Навчання та систематичне підвищення знань працівників України з питань охорони праці.

15. Штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю посадових осіб та працівників.

16. Права посадових осіб Держпромгірнагляду як центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

17. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці.

18. Вимоги до Закону України “Про охорону праці” щодо розслідування та обліку нещасних випадків.

19. Дослідження виробничих нещасних випадків.

20. Види розслідування.

21. Визначення показників частоти та тяжкості травматизму.

22. Порядок і термін розслідування нещасних випадків.

23. Склад комісій з розслідування нещасних випадків.

26. Система управління охороною праці (СУОП).

24. Форми актів розлідування нещасних випадків.

25.Поняття управління охороною праці.

27.Функції та задачі управління охороною праці на виробництві.

28.Органи державного управління охороною праці.

29. Обов’язки власника щодо дотримання вимог з охорони праці.

30. Служба охорони праці на підприємстві.

31.Економічне значення поліпшення умов та охорони праці.

32. Показники ефективності заходів поліпшення умов та охорони праці.

33. Методи оцінки соціальної та соціально-економічної ефективності заходів по поліпшенню умов та охорони праці.

34. Методи економічної оцінки ефективності заходів, направлених на поліпшення умов та охорони праці.

35. Визначення понять виробниче приміщення, робоче місце, організація робочого місця.

36. Причини виробничих нещасних випадків

40.Вентиляція, види вентиляції.

37. Вплив параметрів мікроклімату на людину

38. Методи нормалізації параметрів мікроклімату.

39. Оздоровлення повітряного середовища приміщень.

41. Кондиціювання повітря

42. Природне освітлення, його значення для працюючих.

43. Освітлення виробничих приміщень, світлотехнічні величини нормування освітлення, види виробничого освітлення.

44. Вимоги до штучного освітлення. Джерела штучного освітлення

45. Розрахунок освітлення

46. Загальна характеристика та вплив іонізуючих випромінювань на людину

47. Одиниці виміру іонізуючих випромінювань

48. Біологічна дія іонізуючих випромінювань на організм людини.

49. Поняття про гранично припустиму дозу(ГПД) загального опромінення. Її величина на рік для людини.

 

1