Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Загальні питання з курсу Безпека життєдіяльності №1 - невідомий - Studbook

Загальні питання з курсу Безпека життєдіяльності №1

1.  Проблема безпеки життєдіяльності (БЖД) людини і всього суспільства в сучасних умовах.

2. Актуальність проблем БЖД в сучасний період.

3.  Поняття сталого розвитку суспільства.

4. Зміст та завдання дисципліни «Безпека життєдіяльності».

5. Поняття небезпеки, небезпечних ситуацій.

6.  Номенклатура, ідентифікація, таксономія небезпек.

7.  Класифікація небезпек за джерелами їх походження і їх загальні характеристики.

8.  Загальні поняття про техногенні джерела небезпек.

9. Джерелами соціальних та політичних небезпек.

10.   Класифікація факторів небезпек за ступенем їх дії на людину.

11.  Класифікація небезпечних та шкідливих факторів за характером та природною дією.

12. Шкода як наслідок дії небезпеки. Квантифікація небезпек.

13. Ризик як кількісна характеристика оцінки ступеня небезпеки (шкоди). 

14.   Управління ризиком з метою підвищення рівня безпеки.

15. Системний аналіз у безпеці життєдіяльності.

16. Поняття «життя», «діяльність», «життєдіяльність».

17. Людина, її біологічні та соціальні ознаки.

18. Потреби людини.

19. Праця як цілеспрямована діяльність людини, позитивні та негативні наслідки праці.

20. Загальні поняття  середовища життєдіяльності людини і його класифікація.

21. Характеристика природного середовища, його параметри і значення для забезпечення життєдіяльності людини.

22. Техносфера як одна з умов життєдіяльності людини і її складові частини.

23.  Соціально-політичне середовище і його характерні ознаки.

24. Органи чуття як механізм сприйняття інформації.

25. Будова аналізаторів і  їх властивості.

26.  Гомеостаз і його значення для забезпечення безпеки життєдіяльності людини.

27. Психіка людини та її значення в безпеці життєдіяльності людини.

28. Основні визначення здоров’я.

29.  Біологічна, соціальна та психологічна сутність здоров’я.

30. Адаптація організму до зовнішніх факторів середовища.

31. Фактори, що впливають на здоров’я людини.

32. Загальні відомості про техногенні небезпеки.

33. Дія шуму на організм людини.

34.  Вібрація та її вплив на організм людини.

35. Іонізуючі випромінювання та їх характеристика.

36.  Джерела іонізуючих випромінювань.

37. Біологічна дія іонізуючого випромінювання на людину.

38. Радіаційна безпека.

39. Дія електричного струму на організм людини.

40. Джерела електромагнітного випромінювання.

41. Небезпечна дія електромагнітного випромінювання на організм людини.

42. Загальна характеристика шкідливих хімічних речовин і їх класифікація.

43. Токсична дія шкідливих хімічних речовин на організм людини.

44 .  Отруйні рослини.

45. Отруйні тварини і дія їх на організм людини.

46. Патогенні організми. Хвороби, які вони викликають та захист від них.

47. Фізична і розумова діяльність людини і їх особливості.

48. Особливості діяльності працівників правоохоронної системи та податкової служби.

49. Психофізіологічні фактори небезпек.

50. Психофізіологічні небезпеки в діяльності працівників правоохоронної системи та податкової служби.

51. Тектонічні стихійні лиха, їх наслідки і попередження.

52. Топологічні стихійні лиха, причини їх виникнення, наслідки дії та захист від них.

53. Метеорологічні стихійні лиха та заходи боротьби з ними.

54. Небезпеки техногенного характеру. Аварії та катастрофи.

55. Пожежі та вибухи  на виробничих об’єктах і причини їх виникнення.

56. Соціально – політичні небезпеки та їх класифікація.

57. Безпека економічної діяльності.

59. Злочинність як гостра соціальна проблема сучасності.

58. Тероризм як форма політичного екстремізму.

62. Комбіновані небезпеки, їх класифікація.

60. Алкоголь і здоров’я. Шкода від п’янства та алкоголізму.

61. Тютюнопаління та його наслідки.

63. Вплив здорового способу життя на життєдіяльність людини.

64. СНІД, його причини та наслідки.

65. Наркотики. Небезпека наркоманії.

66. Небезпеки в урбанізованому середовищі.

67. Надзвичайні ситуації, їх ознаки, види і рівні.

68. Організація життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях.

69.  Життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях.

70. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.

71.  Основні законодавчі і нормативні акти з питань БЖД.

72. Органи управління і контролю за дотриманням вимог безпеки життєдіяльності.

73. Антропогенний впив на навколишнє середовище.

 

1