Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Питання для самоконтролю - Управлінський облік (частина 2) - Studbook
Главная->Інші підручники->Содержание->Питання для самоконтролю

Управлінський облік (частина 2)

Питання для самоконтролю

 

1.         Дайте характеристику понять «стратегічне управління», «стратегічне планування» та «стратегічний управлінський облік».

2.         Перелічіть напрямки роботи управлінських бухгалтерів у сфері стратегічного управління.

3.         Що таке акціонерна вартість та методи її визначення?

4.         Для вирішення яких стратегічних управлінських питань використовують аналіз акціонерної вартості?

5.         3 якою метою використовують та як визначають показ-ник економічної доданої вартості (ЕДВ)?

6.         Як визначають і для чого використовують показник вільних потоків коштів (ВПК)?

7.         У чому суть калькулювання собівартості за видами діяль-ності (АВС-метод)?

8.         Дайте характеристику калькулювання життєвого циклу продукту.

9.         У чому полягає суть цільового калькулювання?

 

10.       У чому суть калькулювання для безперервного удоско-налення (калькулювання витрат за методом «кайзен»)?

11.       Якими методами оцінюються витрати на якість?

12.       Дайте загальну характеристику системи «якраз вчасно».

13.       Які зміни в організації обліку зумовлює застосування системи «якраз вчасно»?

14.       Наведіть основні методи ціноутворення та їх загальна ха-рактеристика.

15.       Наведіть характеристику економічної моделі ціноутворення.

16.       Наведіть загальну характеристику ціноутворення за прин-ципом «витрати плюс».

17.       Який порядок визначення відсотка націнки на різні ба-зові витрати?

18.       Дайте характеристику і наведіть приклад визначення ціни за вартістю матеріалів та часу.

 

 

38