Главная->Інші підручники->Содержание->9.4.3. Ціноутворення за вартістю часу та матеріалів

Управлінський облік (частина 2)

9.4.3. Ціноутворення за вартістю часу та матеріалів

 

Ціноутворення за вартістю часу та матеріалів - це один з різновидів ціноутворення на основі витрат. Його можна застосо-вувати у ремонтному виробництві, друкарнях, підприємствах

Стратегічний управлінський облік              побутового обслуговування, фірмах професійних послуг (юри-дичних, бухгалтерських, аудиторських тощо).

За цим методом ціна послуги визначається як сума вартості витрачених матеріалів та вартості часу, необхідного для вико-нання замовлення (надання послуги):

Ціна = Вартість матеріалів + Час на виконання замовлення •

Вартість 1 год.           ^ ' '

Вартість матеріалів включає їх купівельну вартість та суму націнки для покриття витрат на транспортування і зберігання матеріалів:

Вартість матеріалів = Вартість придбання матеріалів + (9.8) + Частка витрат на їх заготівлю (транспортування) та зберігання.

Вартість часу складається з трьох частин: прямої заробітної плати майстра (спеціаліста), який безпосередньо виконує замов-лення; частини накладних (загальновиробничих, адміністратив-них, збутових) витрат, що припадають на одну годину роботи майстра; суми бажаного прибутку з розрахунку на одну годину роботи майстра (табл. 9.4).

Таблиця 9.4

Вихідні дані для розрахунку ціни послуг

 

Показник        Сума

Середньорічна кількість спеціалістів (майстрів), які безпосередньо працюють з клієнтами, чол.      10

Бюджет робочого часу на виконання замовлень, год.     10000

Витрати:

– на оплату праці спеціалістів

– транспортування і зберігання матеріалів

– інші накладні витрати (загальновиробничі,

адміністративні, збутові)

– прямі матеріальні витрати на плановий обсяг послуг  96000

5000

75000

50000

Разом витрат 226000

Бажаний прибуток   35000

Виходячи з наведених даних, визначимо відсоток націнки на матеріали:

(5000 : 50000) • 100% = 10%

та вартість 1 год. роботи майстра:

(96000 + 75000 + 35000) : 10000 = 206000 : 10000 = 20,60 грн за год.

Отже, вартість послуги можна буде визначити так:

             Глава 9

Вартість послуги = (Купівельна вартість витрачених матеріалів • 1,1) + + (Час роботи майстра з виконання замовлення • 20,60).

Такі основні підходи до ціноутворення за витратами.

 

 

37