Главная->Інші підручники->Содержание->8.4.2. Оцінка діяльності центрів витрат

Управлінський облік (частина 2)

8.4.2. Оцінка діяльності центрів витрат

 

Центром витрат вважають такий підрозділ, керівник якого контролює лише витрати на його діяльність і не може контролю-вати доходи.

Оцінка діяльності центрів витрат здійснюється на підставі звітів про виконання бюджетів шляхом аналізу відхилень від стан-дартних витрат або за методом «тариф-година-машина», методи-ка яких розглянута раніше.

 

 

20