Главная->Інші підручники->Содержание->Питання для самоконтролю

Управлінський облік (частина 2)

Питання для самоконтролю

 

1.         Охарактеризуйте суть бюджетного планування, його мету і завдання.

2.         Наведіть види внутрішньогосподарських бюджетів.

3.         Які стадії бюджетування та підходи до складання бюджетів?

4.         Наведіть послідовність складання бюджетів виробничого підприємства.

5.         У чому полягає методика складання окремих операційних бюджетів:

а)         продажів;

б)         виробництва;

в)         прямих витрат праці;

г)         витрачання матеріалів;

д)         придбання матеріалів і т. ін?

6.         Які особливості складання бюджету коштів та бюджетно-го балансу?

7.         Наведіть загальну характеристику системи бюджетного контролю.

8.         Дайте поняття гнучких бюджетів, мету їх складання і по-рядок використання.

 

 

11