Управлінський облік (частина 2)

Глава 6 АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ДОВГОСТРОКОВИХ РІШЕНЬ 6.1. Загальні принципи і стадії аналізу інвестиційних проектів

6.2. Методи оцінки проектів капітальних вкладень

Питання для самоконтролю

Тести

Практичні завдання

Відповіді на практичні завдання

Глава 7 БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ 7.1. Суть бюджетного планування і види бюджетів

7.2. Порядок складання і узгодження бюджетів

7.3. Контроль за виконанням бюджетів і аналіз відхилень

Питання для самоконтролю

Тести

Практичні завдання

Відповіді на практичні завдання

Глава 8 ОБЛІК ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 8.1. Поняття і типи центрів відповідальності. Загальна концепція обліку за центрами відповідальності

8.2. Облік відповідальності на основі стандартних витрат

8.3. Організація обліку відповідальності за методом «тариф–година–машина»

8.4. Оцінка діяльності центрів відповідальності

8.4.1. Оцінка діяльності центрів доходу

8.4.2. Оцінка діяльності центрів витрат

8.4.3. Оцінка діяльності центрів прибутку

8.4.4. Оцінка діяльності центрів інвестицій

8.5. Поняття про трансфертне ціноутворення

Питання для самоконтролю

Тести

Практичні завдання

Відповіді на практичні завдання 

Глава 9 СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 9.1. Поняття стратегічного управління та стратегічного управлінського обліку

9.2. Калькулювання собівартості за видами діяльності

9.3. Комплексне управління витратами

9.3.1. Калькулювання витрат за весь життєвий цикл продукту

9.3.2. Витрати на якість

9.3.3. Система «якраз вчасно» та її вплив на облік

9.4. Перспективні рішення з питань ціноутворення

9.4.1. Економічна модель ціноутворення

9.4.2. Ціноутворення за принципом «витрати плюс»

9.4.3. Ціноутворення за вартістю часу та матеріалів

Питання для самоконтролю

Тести

Практичні завдання

Відповіді на практичні завдання

Література

Додаток

Зміст

 

1