Главная->Інші підручники->Содержание->Питання для самоконтролю

Управлінський облік (частина 1)

Питання для самоконтролю

 

1.         Наведіть поняття управлінського обліку, його мета і завдання.

2.         Визначте місце управлінського обліку в системі облікової інформації.

3.         Які об’єкти управлінського обліку та особливості його застосування?

4.         Охарактеризуйте користувачів облікової інформації та їх потреби в інформації.

5.         Які відмінності управлінського і фінансового обліку?

6.         Охарактеризуйте історичні етапи формування і розвитку управлінського обліку.

7.         У чому полягає організація управлінського обліку на підприємстві?

8.         Визначте місце рахунків управлінського обліку в системі рахунків бухгалтерського обліку.

9.         Наведіть основні показники аналізу фінансової звітності підприємства.

 

10.       Охарактеризуйте особливості будови звіту про фінансові результати торговельного підприємства.

11.       Наведіть алгоритм визначення фінансових результатів виробничого підприємства.

 

 

9