Главная->Інші підручники->Содержание->5.3. Оптимальне використання ресурсів в умовах обмежень

Управлінський облік (частина 1)

5.3. Оптимальне використання ресурсів в умовах обмежень

 

Для оптимізації виробничої програми підприємства необхідно аналізувати не лише інформацію про витрати та їх поділ на постійні і змінні, а й зважати на інші фактори, що впливають на розмір прибутку.

Кожне підприємство у своїй діяльності постійно відчуває якийсь дефіцит, що обмежує його можливості. Це може бути недостатнє забезпечення матеріальними ресурсами (сировиною), виробничими потужностями, попитом на продукцію, чисельні-стю та кваліфікацією робочої сили, наявністю обігових коштів і т. ін. Діючи в таких умовах, підприємство повинно обирати ті види діяльності, які є найвигіднішими за наявного дефіциту ре-сурсів, та забезпечити їх повне і ефективне використання.

Оптимальне використання обмежених дефіцитних ресурсів – це рішення, що забезпечує максимізацію прибутку в умовах на-явних обмежень. Аналіз для прийняття такого рішення залежить від кількості обмежень (рис. 5.2).

Диференціальний аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень

Кількість змінних у рівнянні цільової функції (кількість обмежувальних чинників)

 

| Одна

Ранжування

за показниками

маржинального

доходу на одиницю

обмежувального

чинника

Результати рішення - оптимальна комбінація виробів]

Рис. 5.2. Методи оптимізації виробництва при різній кількості обмежувальних факторів

 

 

44