Главная->Інші підручники->Содержание->Відповіді на практичні завдання

Управлінський облік (частина 1)

Відповіді на практичні завдання

 

Завдання 4.8* («Аскольд»)

1.         Бюджетні накладні витрати:

а)         на стандартний обсяг виробництва

100000 + 5000 • 26,00 = 230000 грн;

б)         на фактичний обсяг виробництва

100000 + 6000 • 26,00 = 256000 грн.

2.         Нормативна ставка розподілу накладних витрат:

а)         на стандартний обсяг виробництва

230000 : 5000 = 46 грн;

б)         на фактичний обсяг виробництва

256000 : 6000 = 42,6667 грн.

3.         Списані накладні витрати у звітному періоді

6000 • 46,00 = 276000 грн.

4.         Відхилення фактичних витрат від нормативних:

а)         за рахунок обсягу виробництва

256000 - 230000 = +26000 грн;

б)         нормативної ставки розподілу при фактичному обсягу

виробництва

276000 - 256000 = +20000 грн;

в)         дотримання норм накладних витрат

280000 - 276000 = +4000 грн;

г)         загальне відхилення

280000 - 230000 = +50000 грн,

або      26000 + 20000+ 4000 = +50000 грн.

Завдання 4.10* («Рубін»)

Визначимо ставку змінних накладних витрат на одиницю виміру бази їх розподілу:

(9750 - 8400) : (15000 - 12000) = 0,45 грн. Визначимо суму змінних витрат для рівня 12000 грн оплати праці:

12000 • 0,45 = 5400 грн. Отже, сума постійних витрат:

8400 - 5400 = 3000 грн. Те ж можна визначити для рівня 15000 грн. оплати праці:

9750 - (15000 • 0,45) = 9750 - 6750 = 3000 грн. Таким чином, формула для розрахунку гнучкого бюджету виробничих накладних витрат буде виглядати так:

у = 3000 + 0,45х, де х - сума прямої оплати праці, грн.

             Глава 4

Наприклад, для 15000 грн оплати праці нормативна сума накладних витрат становитиме 3000 + 0,45 • 15000 = 9750 грн. Звідси, нормативний фонд оплати праці для ставки 0,75 грн ста-новив:

3000+0,45х

            = 0,75,

х

3000 = 0,3х, х = 10000 грн. Чисте відхилення фактичних витрат від нормативних при фонді оплати праці 12000 грн:

9000 - (12000 • 0,75) = 9000 - 9000 = 0 грн, у т. ч. за рахунок зміни ставки розподілу під впливом зміни об-сягу діяльності:

8400 - (12000 • 0,75) = 8400 - 9000 = -600 грн (сприятливе), за рахунок зміни рівня витрат:

9000 - 8400 = +600 грн (несприятливе). Чисте відхилення витрат при фонді оплаті праці 15000 грн: 10000 - (15000 • 0,75) = -1250 грн (сприятливе), у т. ч. за рахунок зміни ставки розподілу:

9750 - (15000 • 0,75) = -1500 грн (сприятливе), за рахунок зміни рівня витрат:

10000 - 9750 = +250 грн (несприятливе).

Завдання 4.12* («Заброда»)

1.         Витрати матеріалів на фактичний обсяг виробництва:

-          за нормою      3500 • 3 • 3,20 = 33600 грн;

-          фактична ціна придбаних матеріалів

37920 : 12000 = 3,16 грн/кг;

-          фактичні витрати на матеріали 11000 • 3,16 = 34760 грн;

-          відхилення витрат на матеріали

всього 34760 - 33600 = +1160 грн.

у т. ч. за рахунок:

а)         норм витрат (11000 - 3500 • 3) • 3,20 = +1600 грн;

б)         ціни матеріалів (3,16 - 3,20) • 11000 =       -440 грн.

2.         Витрати на оплату праці:

-          за нормою      3500 • 1 • 6 = 21000 грн;

-          фактичні витрати на оплату праці  21267 грн;

-          відхилення витрат на оплату праці

всього 21267 - 21000 = +267 грн.

у т. ч. за рахунок:

«Стандарт-кост» та нормативний облік витрат

і калькулювання собівартості продукції                 а)        норм витрат праці (3840 - 3500 • 1) • 6 = +2040 грн;

б)         рівня оплати праці 21267 - 3840 • 6 = -1773 грн.

3. Загальновиробничі витрати:

-          за нормою на нормативний обсяг виробництва

(4000 • 2,6) + 15000 = 25400 грн;

-          за нормою на фактичні витрати праці

(3840 • 2,6) + 15000 = 24984 грн;

-          за нормою на нормативні витрати праці при фактичному

обсягу виробництва

(3500 • 2,6) + 15000 = 24100 грн;

-          фактично        22810 грн;

-          відхилення

всього 22810 - 25400 = -2590 грн.

у т. ч. за рахунок:

а)         обсягу діяльності       24100 - 25400 = -1300 грн;

б)         норм витрати праці  24984 - 24100 = +884 грн;

в)         дотримання кошторису витрат

22810 - 24984 = -2174 грн.

Разом  -2590 грн.

Глава 5

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

РЕЛЕВАНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 

 

37