Управлінський облік (частина 1)

Тести

 

1. Для яких цілей використовують стандартні витрати в сис-темі «стандарт-кост»:

а)         контроль витрат;

б)         оцінка виконання бюджетів;

в)         управління за відхиленнями;

г)         усе з переліченого?

2.         Довгострокові стандарти витрат, призначені для вивчення

динаміки цін та продуктивності праці, – це:

а)         базисні стандарти;

б)         теоретичні стандарти;

в)         поточні стандарти;

г)         галузеві стандарти.

3.         Стандарти витрат, які можуть бути досягнуті за ідеаль-

них умов діяльності, – це:

а)         базисні стандарти;

б)         теоретичні стандарти;

в)         поточні стандарти;

г)         галузеві стандарти.

4.         Стандарти витрат, необхідних для виготовлення продукції

у плановому періоді за наявних умов діяльності, – це:

а)         базисні стандарти;

б)         теоретичні стандарти;

в)         поточні стандарти;

г)         галузеві стандарти.

5.         Який з наведених підрозділів відповідає за розробку стан-

дартів витрачання матеріалів:

а)         технологічний;

б)         постачання;

в)         по роботі з персоналом;

г)         бухгалтерія?

6.         Який з наведених підрозділів відповідає за розробку стан-

дартів витрат праці:

а)         фінансовий;

б)         постачання;

в)         виробничий;

г)         по роботі з персоналом?

7.         Який з наведених підрозділів відповідає за розробку стан-

дартів накладних витрат:

а)         виробничий;

б)         фінансовий;

в)         бухгалтерія;

г)         постачання?

8.         Який з наведених підрозділів відповідає за визначення стан-

дартної ціни на матеріали:

а)         технологічний;

б)         постачання;

в)         бухгалтерія;

г)         по роботі з персоналом?

9.         Що з наведеного включає система обліку і контролю стан-

дартних витрат:

а)         встановлення стандартів витрат;

б)         облік фактичних витрат;

в)         аналіз відхилень фактичних витрат від стандартних;

г)         усе з наведеного?

10.       На який рахунок відносять відхилення від стандартних вит-

рат, якщо їх рівень незначний:

а)         «Незавершене виробництво»;

б)         «Готова продукція»;

в)         «Собівартість реалізації»;

г)         на всі наведені рахунки шляхом розподілу?

11.       На який рахунок відносять відхилення від стандартних вит-

рат, якщо їх розмір досить значний:

а)         «Незавершене виробництво»;

б)         «Готова продукція»;

в)         «Собівартість реалізації»;

г)         на всі наведені рахунки шляхом розподілу?

12.       Хто з відомих діячів у галузі управлінського обліку першим

оприлюднив концепцію обліку, що дістала назву «стандарт-кост»:

а)         Чартер Гаррісон;

б)         Джон Кларк;

в)         Джон А. Хіггінс;

г)         Спенсер А. Такер?

13.       Хто з відомих радянських учених-бухгалтерів був організа-

тором розробки і впровадження в Радянському Союзі системи нор-

мативного обліку витрат:

а)         М.Г. Чумаченько;

б)         В.Ф. Палій;

в)         М.Х. Жебрак;

г)         В.Г. Макаров?

 

 

35