Управлінський облік (частина 1)

Анотація

Передмова

Глава 1 ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 1.1. Поняття управлінського обліку, його значення в управлінні та місце в системі облікової інформації

1.2. Взаємозв’язок та відмінності фінансового і управлінського обліку

1.3. Процес формування і розвитку управлінського обліку

1.4. Організація управлінського обліку

1.5. Використання в управлінні показників фінансової звітності

Питання для самоконтролю

Тести

Глава 2 КЛАСИФІКАЦІЯ І ПОВЕДІНКА ВИТРАТ. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ «ВИТРАТИ–ОБСЯГ–ПРИБУТОК» 2.1. Склад витрат підприємства та їх регламентація в Україні

2.2. Класифікація витрат підприємства

На соціальні заходи

2.3. Поведінка витрат

2.4. Поняття про маржинальний доход та аналіз взаємозв’язку «витрати–обсяг–прибуток»

Питання для самоконтролю

Тести

Практичні завдання

Відповіді на практичні завдання

Глава 3 МЕТОДИ І СПОСОБИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) 3.1. Поняття собівартості та її види. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості

3.2. Облік і розподіл непрямих витрат

3.3. Калькулювання собівартості за замовленнями

3.4. Калькулювання собівартості за процесами

3.5. Порівняльна характеристика калькулювання собівартості за замовленнями і процесами

3.6. Системи калькулювання повних і змінних витрат

Питання для самоконтролю

Тести

Практичні завдання

Відповіді на практичні завдання

Глава 4 «СТАНДАРТ-КОСТ» ТА НОРМАТИВНИЙ ОБЛІК ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 4.1 Загальна характеристика і основні принципи систем

4.2. Порядок нормування витрат і визначення нормативної собівартості

4.3. Облік відхилень від нормативів у системі «стандарт-кост»

4.4. Аналіз відхилень від нормативів та їх впливу на прибуток

Питання для самоконтролю

Тести

Практичні завдання

Відповіді на практичні завдання

5.1. Загальні поняття про концепцію диференціювання витрат і доходів та аналіз альтернативних варіантів

5.2. Типи операційних рішень. Аналіз і вибір альтернативних варіантів

5.2.1. Рішення про спеціальне замовлення

5.2.2. Виробляти чи купувати?

5.2.3. Ліквідація або скорочення збиткового виду діяльності

5.2.4. Інші типи задач альтернативного вибору

5.3. Оптимальне використання ресурсів в умовах обмежень

5.3.1. Аналіз при наявності одного обмеження

5.3.2. Аналіз при двох обмеженнях

5.3.3. Аналіз при трьох і більше обмеженнях

5.4. Моделі прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності

5.5. Методи управління робочим капіталом

5.5.1. Управління запасами

5.5.2. Управління дебіторською заборгованістю

5.5.3. Управління коштами

5.5.4. Управління кредиторською заборгованістю та овердрафтами

Питання для самоконтролю

Тести

Практичні завдання

Відповіді на практичні завдання

 

1