Управління проектами (частина 2)

ЧАСТИНА III. УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ОБЛАСТЯМИ ЗНАНЬ ПРОЕКТІВ

ТЕМА 9. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПРОЕКТАХ

9.1. Загальні поняття управління ризиками

9.2. Планування управління ризиками

9.3. Визначення ризиків

9.4. Аналіз ризиків

9.5. Пріоритезація ризиків

9.6. Моніторинг і контроль ризиків

ТЕМА 10. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОЕКТІВ

10.1. Загальне поняття управління якістю

10.2. Планування якості

10.3. Забезпечення якості

10.4. Контроль якості

ТЕМА 11. УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ ЗА ПРОЕКТАМИ

11.1. Поняття закупівлі й контракту

11.2. Планування закупівель

11.3. Планування запиту пропозицій

11.4. Запит пропозицій продавців

11.5. Відбір продавців

11.6. Адміністрування контрактів

11.7. Закриття контрактів

11.8. Організація і проведення торгів за проектами

ТЕМА 12. АУТСОРСИНГ ТА ОФШОРИНГ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ

12.1. Поняття та види аутсорсингу

12.1. Аутсорсинг управління проектами

12.3. Офшоринг

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЧАСТИНИ III

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЧАСТИНИ III

ЗАВДАННЯ ДО ЧАСТИНИ III

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДО ЧАСТИНИ III

ВИСНОВКИ

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

ДОДАТКИ Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

Додаток Д

Додатки Додаток Е

Додаток Ж

Додаток З

Додаток I

Додаток Й

Додаток К

Додаток Л

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

ЗМІСТ

 

1