Управління проектами (частина 1)

Анотація

Передмова

ЧАСТИНА I. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

1.1. Поняття проекту та управління проектами

1.2. Історія методів управління проектами

1.3. Класифікація та оточення проектів

1.4. Життєвий цикл проекту

1.5. Процеси проекту

1.6. Області знань управління проектами

1.7. Цілі, результати і стратегія проекту

ТЕМА 2. УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ

2.1. Учасники проекту

2.2. Команда проекту

ТЕМА 3.  ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ПРОЕКТУ

3.1. Проектний аналіз

3.2. Бізнес-план

3.3. Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО)

ТЕМА 4. ОСНОВНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПРОЕКТУ

4.1. Організація системи управління проектами

4.2. Структури управління проектами

4.3. Вибір організаційної структури управління

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЧАСТИНИ I

ЗАВДАННЯ ДО ЧАСТИНИ I

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДО ЧАСТИНИ I

ТЕМА 5. ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТІВ

5.1. Сутність планування проекту

5.2. Цілі, призначення й види планів

5.3. Шаблон плану управління проектом ПЛАН УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ

ТЕМА 6. СТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОЕКТУ. СІТКОВЕ І КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ

6.1. Структуризація проекту

6.2. Сіткові і календарні методи планування

6.3. Сіткові графіки

ТЕМА 7. ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ, БЮДЖЕТУ, ЧАСУ І РОЗКЛАДУ ПРОЕКТУ

7.1. Планування витрат і оцінка вартості проекту

7.2. Бюджетування проекту

7.3. Оцінка тривалості робіт

7.4. Розробка розкладу проекту

7.5. Аналіз можливості реалізації проекту і оптимізація плану проекту

ТЕМА 8. КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

8.1. Суть процесу контролю проекту

8.2. Моніторинг проекту

8.3. Вимірювання прогресу виконання робіт проекту

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЧАСТИНИ II

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЧАСТИНИ II

ЗАВДАННЯ ДО ЧАСТИНИ II

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДО ЧАСТИНИ II

 

1