Главная->Українська мова->Содержание->§ 8. спрощення в групах приголосних

Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник (частина 4)

§ 8. спрощення в групах приголосних

При творенні слова чи його зміні виникає важкий для вимови збіг кількох приголосних звуків. Уникнути цього допомагає спрощення в групах приголосних - випадання одного зі звуків. В українській мові спрощення найчастіше передається на письмі.

Спрощення відбувається у таких групах приголосних:

ждн → жн      тиждень — тижневий, тижня;

здн → зн        виїзд — виїзний;

стн → сн        честь — чесний;

стл → сл        щастя — щасливий;

лнц → лн       (давньор. сьлньцє) - сонце;

рдц → рц       (давньор. сьрдьцє) - серце;

сткл → скл     (давньор. стькло) - скло.

Запам’ятайте! Спрощення не відбувається:

у словах шістнадцять, хвастнути (хвастливии), пестливий, зап’ястний, хворостняк, кістляеий, випус-кний, пропускний, рискнути, тоскно, скніти:

у прикметниках, утворених від іншомовних іменни-ків на -ст за допомогою суфікса -н-: баластний (баласт), контрастний (контраст), форпостний (форпоспї) та ін;

у словах типу студентський, туристський, фашист-ський (у вимові т випадає, а на письмі зберігається).

Завдання. Дайте відповіді на запитання.

1.         Чому в українській мові відбувається спрощення в групах приголосних?

2.         У яких групах приголосних відбувається спрощення? Наве-діть приклади.

3.         У яких випадках спрощення не відбувається? Наведіть приклади.

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

Вправа 10. Від поданих іменників утворіть прикметники, запи-шіть їх. Поясніть орфограми.

Область, форпост, пристрасть, захист, контраст, почесть, якість, гігант, цілість, злість, користь, хвастати, інтелігент, ненависть, пере-хрестя, альпініст, випуск, об’їзд, баласт.

Вправа 11. Напишіть словниковий диктант.

Чесний, совісний, месник, учасник, щасливий, перехресний, шелеснути, ненависний, власний, заїзний, антифашистський, прові-сник, тріснути, туристський, цілісний, слати, персня.

Вправа 12. Розкривши дужки, утворіть від іменників прикмет-ники, узгодивши їх за змістом. Уставте пропущені літери. Спишіть. Поясніть орфограми.

Окрему яскраву сторінку в (студент) житті займають спорт і фі-зична культура. (Радість) праця – ознака творчості (Ю. Яновський). Своїм (пестощі) голосом мати часто співала мені колискову. У нас думка єдина, щоб була (щастя) кожна людина (Н. тв.). (Гігант) тіні таємничо затиснулис... в ущелині (О. Гончар). Я прославляю піснею своєю (щастя) юність нашої землі. (В. Сосюра). За (честь) труд, за мир у вс...му світі ми стоїмо (М. Рильський).

 

 

9