Главная->Українська мова->Содержание->§ 6. сполучення літер йо, ьо .

Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник (частина 4)

§ 6. сполучення літер йо, ьо .

ЙО пишемо:

1)         на початку слова: йорж, його, йодистий, Йосип;

2)         після букв, що позначають голосні: гайок, войовничий, бойовий;

3)         після букв, що передають тверді і м’які приголосні, на по-значення звукосполучення [йо]: серйозно, бульйон, павільйон, Муравйов.

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

ьО пишемо після приголосного для позначення м’якості приго-лосного перед о: бадьорий, льотчик, всього, льон, сьогодні, Кова-льов, тіньовий.

Вправа 7. Спишіть, позначаючи орфограму – буквосполучення йо, ьо. Обґрунтуйте вибір написання.

Ра...н, міл...н, зна...мий, сер...зно, ма…р, до н...го, Андрі...вич, братн...го, ма...нез, с...рбати, Таде...вич, обідн...го, Корні...вич, Ал... хін, подружн...го, бо...вий, т...хкати, давн...го, осінн...го, пол...вого.

 

 

7