Главная->Українська мова->Содержание->§ 5. Чергування приголосних

Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник (частина 4)

§ 5. Чергування приголосних

В українській мові при змінюванні (книга – книзі) або творенні слів (книжковий) відбувається чергування приголосних. Найпо-ширенішими є такі:

 

1          г – з – ж          смуга – смузі – смужка

            к – ц – ч          щука – щуці – щучка

            х – с – ш         муха – мусі – мушка

2          г – з     крига – кризі

            к – ц    подяка – подяці, наука – науці

            х – с    кожух – кожусі, сваха – свасі

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

 

3          у дієслівних основах чергуються:   

            д – дж сидіти – сиджу

            т – ч    летіти – лечу

            с –ш    писати – пишу

            зд – ждж         їздити – їжджу

            ст – щ  мостити – мощу

            б – бл  робити – роблю

            п – пл топити – топлю

            в – вл  ловити – ловлю

            ф – фл графити – графлю

            м – мл гриміти – гримлю

Чергування приголосних при словотворенні При творенні нових слів за допомогою суфіксів -ськ(ий), -ств(о) приголосні на стику твірної основи і суфікса можуть зазна-вати різних змін:

 

г,з,ж+ськ(ий),ств(о) —> зьк(ий), зтв(о)     Рига – ризький, Кавказ – кавказький, Париж – паризький, убогий – убозтво, боягуз –боягузтво;

к,ц,ч+ськ(ий),ств(о) —> цьк(ий), цгв(о)    кріпак – кріпацький, кріпацтво; ткач – ткацький – ткацтво; Гадяч – гадяцький, козак – козацтво;

х.с,ш+ ськ(ий),ств(о) —> ськ(ий),ств(о)    чех – чеський, Сиваш – сиваський, товариш – товариський – товариство, Залісся – заліський;

г,ж,з + ш(ий) —> жч дорогий – дорожчий – дорожче, важкий – важчий – важче, вузький – вужчий – вужче;

-ськ(ий), -ск- + ин(а) —> щ миколаївський – Миколаївщина, віск – вощина;

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

 

-цьк- + ин(а) —> чч донецький – Донеччина;

-ськ - + енк(о), -ук —> щ     Тодоська – Тодощенко, Тодощук;

-шк- + енк(о), -ук —> щ       Терешко – Терещенко, Терещук;

-зьк- + енк(о), -ук —> жч     Кузько – Кужченко

Завдання. Дайте відповіді на запитання:

1.         Які ви знаєте чергування голосних?

2.         Коли відбувається чергування о, е з і? Наведіть приклади.

3.         Коли відбувається чергування о з а? Наведіть приклади.

4.         Коли випадний е чергується з и? Наведіть приклади.

5.         Що ви знаєте про чергування е з о після ж, ч, ш, щ, дж, й?

6.         Коли відбувається чергування прийменників і префіксів у – в? Наведіть приклади.

7.         У яких випадках і чергується з й? Наведіть приклади.

8.         Коли в українській мові відбувається чергування приголосних?

9.         Які ви знаєте найпоширеніші чергування приголосних? Наведіть приклади.

Вправа 6. Змініть слова так, щоб у них відбулися чергування.

Дорога, луг, молоко, око, кожух, вухо, Туреччина, Черкаси, Оде-са, юнак, сонце, столиця, жінка, латиш, птах, вояк, пшениця, Прага, рушник, Харків, сонце, гусениця, читач, узбек, перекладач, мука, Львів, фонетика.

 

 

6