Главная->Українська мова->Содержание->§ 13. Друга відміна іменників

Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник (частина 4)

§ 13. Друга відміна іменників

У справочинстві найбільше труднощів виникає, коли у документі потрібно вжити іменник другої відміни у родовому відмінку однини.

До другої відміни належать:

– іменники чоловічого роду з нульовим закінченням (двір, Іван, корінь, короп, Савчук, рів) та із закінченням -о в називному відмінку однини (Дмитро, дядько, Петренко (чоловіче прізвище);

– іменники середнього роду з закінченнями: -о, -е (молоко, пра-во, вогнище, поле), -я (виняток становлять іменники, у яких при відмінюванні з’являються суфікси -ат-, -ят-, -ен-, вони належать до IV відміни): коріння, зілля, питання, прізвище, явище.

Іменники другої відміни чоловічого роду у Р.в. однини можуть мати закінчення -а, -у, або ж і -а, і -у. Тому потрібно запам'ятати такі правила:

– закінчення -а(-я) мають такі групи іменників:

а)         назви осіб та істот: абітурієнта, Валентина, коня, професора,

студента;

б)         назви конкретних предметів, які піддаються лічбі: документа,

клена, кореня, трактора;

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

в)         власні назви населених пунктів: Києва, Луцька, Миколаєва,

Тернополя, Стокгольма;

г)         назви водних об'єктів з наголошеним закінченням: Дніпра,

Дінця, Інгульця;

ґ) назви довжини, площі, ваги, об'єму, часових проміжків: санти-метра, гектара, кілограма, кубометра, понеділка, місяця (але року, віку), листопада (місяця), і пора листопаду;

д)         іменники-терміни: атома, квадрата, конуса, суфікса, присудка,

трикутника;

е)         назви будівель та їхніх частин: гаража, коридора, хліва

(але: паркана і паркану);

– закінчення -у(-ю) мають такі групи іменників:

а)         матеріали та речовини: бензину, кисню (але: вівса, хліба);

б)         явища природи: вітру, граду, землетрусу, снігу;

в)         сукупність: гурту (але: табуна), колективу, танцю, хору;

г)         середовище або простір: гаю, горизонту, лугу, небокраю;

ґ) назви держав і територій: Донбасу, Криму, Китаю;

д)         назви установ, закладів і організацій: університету, департа-

менту, парламенту, коледжу, театру;

е)         почуття, психічний і фізичний стан: болю, жалю, сміху;

є) дії, процеси: відльоту, виходу, виступу, перельоту, переїзду;

ж)        абстрактні поняття: вантажу, миру, слуху, настрою, романтизму;

– деякі групи іменників мають паралельні закінчення -а(-я) або

-у(-ю): до столá – до стóлу, дворá – з двóру, стидá – зі стúду (нена-голошене закінчення -у); каменя (конкретного предмета) – каменю (матеріалу).

Вправа 24. Поставте іменники у родовому відмінку однини, по-ясніть, чому вони мають закінчення –а(-я), -у(-ю): вітер, зал, звір, Каїр, колосок, корінь, листопад, льон, міліграм, око, сад, селянин, сир, спосіб, степ, Швець, швець, яблуко.

Вправа 25. Запишіть іменники у формах родового і кличного від-мінків однини. З виділеними іменниками складіть речення: Андрій, бондар, вінничанин, гончар, директор, Дмитро, Дніпро, машиніст, Назар, професор, Сергій, стельмах, юнак.

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

Вправа 26. Перепишіть словосполучення, узгоджуючи прикмет-ники з іменниками: пронизуюч… біль, це… кенгуру, т… депо, шер-стян… кашне, важк… путь, маленьк… поні, велик... насип, півден… степ, фінанс… криза, авторитет… журі.

Вправа 27. Запишіть іменники у дві колонки: у першу – що ма-ють тільки однину, у другу – що мають лише множину.

Білизна, вишня, доброта, висівки, витрати, Волинь, двері, до-брота, дріжджі, жовтизна, інститут, колодязь, копалини, косовиця, лекція, листя, Лубни, людство, молоко, обжинки, обценьки, програ-мування, сани, сметана, Ужгород, худоба, Черкаси, фінанси.

Вправа 28. Провідміняйте за відмінками.

Костенко Остап Сидорович, Ігнатець Уляна Овсіївна, Стріха Оксана Миколаївна, Донець Пилип Андрійович, Гончаренко Ва-лерій Павлович, Крищенко Олена Дмитрівна, Іванів Костянтин Сергійович.

 

 

14