Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник (частина 4)

Додатки Фонетика § 1. Звуки і букви. Український алфавіт

§ 2. ненаголошені голосні [е], [и], [о]

§ 3. Апостроф

§ 4. Чергування голосних

§ 5. Чергування приголосних

§ 6. сполучення літер йо, ьо .

§ 7. Подвоєння та подовження приголосних

§ 8. спрощення в групах приголосних

§ 9. написання префіксів

§ 10. Орфографічні правила переносу

§ 11. Правопис слів іншомовного походження

§ 12. Велика літера у власних назвах

§ 13. Друга відміна іменників

§ 14. ступені порівняння якісних прикметників

§ 15. Відмінювання числівників

§ 16. Зв’язок числівників з іменниками

§ 17. Правопис часток

§ 18. написання складних і складноскорочених слів

§ 19. Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях, реченнях

§ 20. Розділові знаки у складносурядних реченнях

§ 21. Розділові знаки в складнопідрядних реченнях

§ 22. Розділові знаки у безсполучникових складних реченнях

 

1