Главная->Українська мова->Содержание->§ 61. Особливості розвитку сучасного ділового листування

Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник (частина 3)

§ 61. Особливості розвитку сучасного ділового листування

Як ми пересвідчились, раніше написане слово було володарем світу. У часи Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка скла-дання ділових листів було справою звичною. Сьогодні ж ці ділові папери поступово ніби витісняються відео, комп’ютерами тощо. Для деяких керівників легше, мабуть, 48 годин фізично відпрацювати, ніж скласти листа до вищої інстанції. Рон Теппер – відомий пись-менник, маркетолог вважає, що потрібно оволодіти чотирма прави-лами листування (кожне з правил виражене одним словом: увага – інтерес – прохання – дія) і тоді цей процес не буде таким важким і неприємним. Він наводить пораду Джея Абрахама (талановитого комерсанта, що славився ораторськими здібностями): «Думайте про аудиторію; старайтесь її зацікавити, намагайтесь так донести до ау-диторії суть питання, щоб її запам’ятали». Як у давнину, так і тепер, добре продумані листи – це витвір мистецтва. Створити лист за де-кілька хвилин не можна. Дехто з керівників та і дехто зі студентів – майбутніх керівників, на жаль, вважають, що написання листа мож-на доручити секретареві. Зрозуміло, що вони помиляються. Адже ніхто не знає суть справи так, як знає керівник. Тому досвідчений начальник укладанню листа буде відводити стільки ж часу, скіль-ки і підготовці до серйозної зустрічі. Написавши важливого листа, керівник відкладе його на 24 години, щоб перечитати, виправити і лише потім відіслати. Одержувач відчує і зрозуміє, коли лист напи-сано керівником, а коли – продиктовано наспіх секретареві.

Службові листи набувають особливого значення сьогодні, коли вони пишуться з метою щось реалізувати чи щось запропонувати. Пра-вильно написаний лист часто схожий на хороше рекламне оголошення. За допомогою листів автори намагаються привернути увагу адресата і стимулювати його до дії. Керівники, установи та підприємства відчу-вають нагальну необхідність мати якісь узагальнені поради, загально-прийняті закони чи правила у справочинстві взагалі і листуванні зокре-ма. Вчені кожної країни працюють над цими проблемами.

Особливістю сучасного етапу розвитку листування є його уніфікація.

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

 

 

3