Главная->Українська мова->Содержание->§ 87. Різновиди реклам

Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник (частина 3)

§ 87. Різновиди реклам

Існує велика кількість класифікацій реклам. Так, Міжнародною асоціацією рекламних агентств (укладено в 1952 році, доповнено в 1962, 1976 рр.) виділено десять груп реклам:

I.          Друкована реклама:

1)         пряма: а) адресна, б) безадресна (особиста), в) листівки, бу-клети, каталоги тощо;

2)         реклама в пресі: а) у газеті, б) у спеціальних та загальних журналах, в) у виданнях галузевих профспілок тощо.

II.        Реклама засобами радіо та телебачення:

1)         радіореклама;

2)         телевізійна реклама (телезаписи та діапозитиви, передачі зі студії, передачі з місця події);

3)         кабельне телебачення.

III.       Зовнішня реклама та реклама на транспорті:

1)         зовнішня реклама (плакатні панелі, мальована реклама на щитах, стендах, стінах тощо);

2)         реклама на транспорті (всередині транспортних засобів, ззовні, авіареклама, на повітряних кулях, на вокзалах, станці-ях, зупинках тощо).

IV.       Реклама на місці продажу:

1)         вітрини;

2)         внутрішньомагазинна інформація (знаки, фірмові знаки);

3)         рекламні матеріали і реквізит тощо.

V.        Виставки:

1)         виставочні заходи (світлові виставки, постійнодіючі ви-ставки, стаціонарні виставки та виставки-ярмарки, пересув-ні виставки);

2)         торговельні музеї та музеї фірм;

3)         демонстрації, дегустації, модні ревю;

4)         інформаційні центри торгівельно-рекламної служби.

VI.       Рекламні фільми та кінореклама:

1) рекламні фільми (короткометражні – про товари та послу-

ги, рекламні фільми тривалістю до 20 хв., пропагандистсько-

рекламні фільми);

Українська мова за професійним спрямуванням

Розпорядчі документи

2)         навчальні та інші спеціальні фільми;

3)         інші різновиди кінореклами (напр., діареклама).

VII. Рекламна упаковка і муляж:

1)         рекламна упаковка і муляж;

2)         етикетки;

3)         рекламний пакувальний набір, пакувальні кульки, конвер-ти тощо.

IX.       Довідкові видання:

1)         реклама в телефонних та адресних книгах і каталогах;

2)         реклама в професійних довідниках;

3)         розклад руху поїздів, автобусів, літаків – реклама у цих до-відкових виданнях, а також реклама у путівниках тощо;

4)         реклама в театральних програмах;

5)         реклама на листах меню тощо.

X.        Інші засоби реклами.

Дослідники реклами вказують на те, що для успішного проведен-ня рекламної кампанії потрібно чітко знати відповіді на запитання:

•          Хто? Хто є клієнтом? Кому спрямовувати рекламу?

•          Для чого? Чого маєте досягти (збільшення обсягу продажу, представлення нового продукту, чи створити собі імідж)?

•          Коли? Коли проводити рекламу?

•          Що? Що рекламуєте? У чому унікальність того, що рекла-муєте?

•          Де? Який засіб масової інформації найбільше підходить для проведення вашої рекламної кампанії?

•          Як? Чи скористатися послугами рекламного агентства, якщо так, то якого?

•          Питання «Де» та «Як» менш важливі, ніж ідейний зміст по-відомлення.

Види реклами і просування. Заходи щодо реклами просуван-ня товарів повинні містити в собі кілька пунктів із перелічених нижче: радіо; телебачення; друк: газети, часописи, прайс-листи, спеціалізовані довідники, торгові чи виробничі довідники, візи-тівки ваших продавців, вивіски; листи; повідомлення, листівки з інформацією про розпродаж, поштові картки, брошури, купони; прес-реліз, статті в газетах і часописах, дні відкритих дверей,

Українська мова за професійним спрямуванням

Розпорядчі документи

ділові зустрічі, інтерв'ю, спонсорство, проведення семінарів, членство в клубах тощо, телемаркетинг, телефонний маркетинг, опитувальні аркуші, надання послуг: відповідь на скарги клієн-тів, спеціальні пропозиції, презентаційний матеріал, особистий тренінг продавців, промоушн, надання знижок, «три за ціною однієї»; спеціальна реклама: сірникові коробки, реклама на по-кажчиках, інформаційні сторінки, місця продажу, оснащення й оформлення магазинів, світлові реклами;

Інші види просування: роздавальні матеріали, повітряні кулі, «дисплей-розкладачка».

Правильно сполучити всі ці засоби просування під силу лише рекламному агентству.

Існують такі різновиди реклам:

 

Відкрита (пряма) реклама                            Схована (непряма) реклама

Реклама на

виготовлену

продукцію та її

використання

Реклама самого підприємства

Реклама, спрямо-вана на розширен-ня збуту товарів і послуг

Українська мова за професійним спрямуванням

Розпорядчі документи

 

 

30