Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник (частина 3)

§ 72. накладна

Накладна – це документ, за яким надається право на отримання чи відправлення вантажів чи матеріальних цінностей. Реквізити накладної:

•          назва документа,

•          номер,

•          дата,

•          підстава, на основі якої видано накладну,

•          кому видано,

•          від кого (назва установи або штамп установи, її адреса, теле-фон, поточний рахунок),

•          позначення кожної графи: (№ пор., назва, сорт, розмір, оди-ниця виміру, кількість, вартість, сума),

•          підпис керівника,

•          дата,

•          хто видав,

•          хто одержав,

•          печатка або штамп установи.

Українська мова за професійним спрямуванням

Обліково-фінансові документи

Як правильно сказати українською мовою?

 

Російська сполука     Українська сполука

Автозаправочная станция   Автозаправна станція

балансировочное устройство         балансувальний пристрій

блокировочньій сигнал        блокувальний сигнал

загрузочньій модуль завантажний модуль

обдувочное отверстие         обдувний отвір

предпосадочное внесение удобрений       передпосадкове внесення добрив

рьічажное управление         важільне керування

упаковочньій материал        пакувальний матеріал

центр управления системой связи центр керування системою зв’язку

численньш анализ    чисельний аналіз

численньш масштаб числовий масштаб

численньш перевес  кількісна перевага

 

 

14