Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник (частина 3)

§ 71. список

Список – це документ, що містить перелік назв предметів, об’єктів, осіб (їх прізвищ, імен, по батькові) у певному порядку і складається з метою інформації чи реєстрації .

Реквізити:

– штамп установи,

– назва виду документа,

– заголовок,

– текст,

– підпис,

– дата,

– печатка.

Найчастіше списки складають в алфавітному або хронологіч-ному порядку.

Зразок:

До доручення №__

від        200__р

список №___

працівників орендного аграрного об’єднання “КАШТАН” УКРАГРОПРОМУ, за заявами яких перераховуються суми на їх

рахунки в Ощадбанк №       

(адреса Ощадного банку)

 

№        номер рахунка в Ощадбанку або слово “новий”   Прізвище, ім’я та по батькові особи, на рахунок якої перераховується сума           сума    Для

поміток

Ощадбанку

1                      Архипенко Надія Іванівна              

2                      Березовець Іван Гнатович             

3                                            

4                                            

Усього:

(сума словами)

Директор орендного аграрного

об’єднання “Каштан”           (підпис)          К. Д. Підмогильний

Головний бухгалтер (підпис)          Т. Г. Кушнір

Печатка

Українська мова за професійним спрямуванням

Обліково-фінансові документи

Завдання 1. Складіть список студентів групи № 1 першого курсу факультету водних біоресурсів та аквакультури для отри-мання стипендії.

Завдання 2. Прочитайте параграф. Перекажіть. Які правила складання списку?

Завдання 3. Складіть список студентів, які бажають відвідати з екскурсією м.Львів.

Завдання 4. Складіть список викладачів, що читають на вашому курсі з вказівкою їх ученого звання.

 

 

13