Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник (частина 2)

§ 57. телеграма

Телеграма – повідомлення, що передається телеграфом1.

За допомогою телеграм інформація передається значно швидше, ніж звичайним листом.

Телеграма – це службовий документ, що становить буквено-цифрове повідомлення, передане за допомогою телеграфного зв'язку (телеграфом).

Оформлення цього документа регламентоване. Тексти телеграм повинні бути стислими. Рекомендовано:

•          тексти друкувати без абзаців;

•          не вживати вигуки, займенники, прийменники, сполучники, частки (частку не можна використовувати);

•          переносити слова з рядка в рядок;

•          робити виправлення;

•          знаки «–» (мінус), + (плюс), % (відсоток, процент) писати словами;

•          знаки , (кома), . (крапка), «» (лапки), № (номер), : (двокрапка) не ставити; якщо ж без них не можна обійтися (змінюється текст телеграми), то потрібно використовувати скорочення: замість «крапка» – писати КРПК, «кома» – КМ, «лапки» – ЛПК, «номер» – НМ, «двокрапка» – ДВК.

Телеграфний зв'язок установ (підприємств, організацій) України ведеться українською мовою.

Службові телеграми оформляють на бланках (поштових чи фір-мових) або на чистих аркушах паперу у двох примірниках (перший – для відділення зв'язку, а другий – до справи).

Серед службових телеграм розрізняють ініціативні та телеграми-відповіді.

Реквізити телеграми:

– назва виду документа;

– категорія телеграми (термінова, міжнародна, урядова);

– вид телеграми (дві адреси, відповідь оплачено);

– адреса одержувача;

– номер документа, на який дають відповідь;

– текст телеграми;

1Словник української мови в 11-ти тт. К.: Наукова думка, 1976. – Т. 10. – С. 60.

Українська мова за професійним спрямуванням

Довідково-інформаційні документи

– вихідний номер;

– скорочена назва установи (підприємства, організації), що над-силає відповідь;

– посада особи, яка підписала телеграму;

– поштова адреса і назва установи (підприємства, організації)-відправника телеграми;

– дата підписання;

– печатка установи (підприємства, організації).

Зразок:

Категорія і відмітки

особливого виду Люкс

Куди Свалява Закарпатської

Кому поштою рекомендована с Озерне

Петрову Івану Сергійовичу

Вітаю Днем народження

Бажаю здоров'я щастя

Цілую Катерина

Прізвище і адреса відправника Петрашенко К. А. Київ, 1, (не оплачується і зв'язком не вул. Софіївська, 2, кв. 8 передається)

Завдання 1. Напишіть телеграму з повідомленням про дату, час приїзду, укажіть номер потяга.

Завдання 2. Відредагуйте телеграми:

•          Срочна Донецк № 5 ул. Горького, 69, квартира № 75 Шевчук Константину Івановичу Ждемо у неділю. Степан

•          Люкс Запорожська область Первомайський район село Сонячне улиця Козача, дом № 6 Кудряшенко Станіславу Александровичу Сообщи о результатах переговоров срочно вишли счета на покупку автомашин. Главний інженер Ковальов.

•          Приєзжай 27 лютого треба виєхать мамє на курорт. Саша.

Українська мова за професійним спрямуванням

Довідково-інформаційні документи

Завдання 3. Напишіть телеграму, у якій повідомляєте про поча-ток наукової конференції і можливість прийняти професора.

Завдання 4. Напишіть телеграму, у якій потрібно попросити по-відомити про терміни і можливості проведення дослідів разом з Ва-шою агрофірмою.

Завдання 5. Напишіть телеграму-вітання фірмі (з якою Ви співп-рацюєте) з нагоди того, що:

– фірма стала призером конкурсу;

– їй виповнюється 10 років з дня заснування;

– фірма успішно дебютувала на міжнародному ринку.

Завдання 6. Допишіть речення:

Телеграма – це …

Тексти телеграм повинні бути …

При оформленні телеграм рекомендують …

Реквізити телеграм такі: …

 

 

33