Главная->Українська мова->Содержание->Розділ VI ПисЕмнА ФОРмА ОФіЦіЙнО-ДілОВОГО стилЮ. ДОкУмЕнти, їХ РіЗнОВиДи

Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник (частина 2)

Розділ VI ПисЕмнА ФОРмА ОФіЦіЙнО-ДілОВОГО стилЮ. ДОкУмЕнти, їХ РіЗнОВиДи

41.       Що таке документ?

42.       Класифікація документів

43.       Реквізити документів

44.       Вимоги до тексту документа і його формлення.

Мова   документів

45.       Документи, їх різновиди.

46.       Заява.

47.       Пропозиція.

48.       Резюме.

49.       Особовий листок з обліку кадрів.

50.       Довідка

 

 

15