Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник (частина 2) - Т. Б. Гриценко - Studbook

Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник (частина 2)

§ 30. Доповідь

§ 31. Реферат

§ 32. Загальні відомості про курсову та дипломну роботи

§ 33. Правила опису використаної літератури

§ 35. Рецензія

список рекомендованої літератури до III – IV розділів

Розділ V ОФІЦІЙНО–Діловий стиль

§ 36. З історії офіційно-ділового стилю

§ 37. Характерні ознаки офіційно-ділового стилю

§ 38. Усна і писемна форми офіційно-ділового стилю

§ 39. Ділова розмова по телефону

§ 40. Ділова доповідь. Основа виступу

список рекомендованої літератури до V розділу

Розділ VI ПисЕмнА ФОРмА ОФіЦіЙнО-ДілОВОГО стилЮ. ДОкУмЕнти, їХ РіЗнОВиДи

§ 41. Що таке документ?

§ 42. Класифікація документів

§ 43. Реквізити документів

§ 44. Вимоги до тексту документа і його оформлення. мова документів

§ 45. Документи, їх різновиди таблиця 1. Документи різних видів

Документи ЩОДО ОСОБОВОГО складу

§ 46. Заява

§ 47. Пропозиція

§ 48. Резюме

§ 49. Особовий листок з обліку кадрів

ДОВіДкОВО-інФОРмАЦіЙні ДОкУмЕнти § 50. Довідка

§ 51. Запрошення

§ 52. Оголошення

§ 53. Доповідна записка

§ 54. Пояснювальна записка

§ 55. План

§ 56. Звіт

§ 57. телеграма

§ 58. Адреса

§ 59. листування

 

1