Главная->Українська мова->Содержание->Розділ I Українська мова в житті суспільства

Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник (частина 1)

Розділ I Українська мова в житті суспільства

1.         Стислі відомості з історії письма

2.         Мова і суспільство

3.         Мова як знакова система

4.         Функції мови

5.         Усне і писемне мовлення

6.         Державний статус української мови

7.         Про походження української мови

8.         Сучасна українська літературна мова

9.         Мовна норма

10.       Українська мова серед інших мов світу

11.       Культура мовлення

12.       Мовний етикет української науки

13.       Дещо про протоколи та етикет

 

 

5