Главная->Українська мова->Содержание->список рекомендованої літератури до II розділу

Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник (частина 1)

список рекомендованої літератури до II розділу

1.         Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. – 360 с.

2.         Головащук С. І. Російсько-український словник сталих слово-сполучень. – К.: Наукова думка, 2001. – 640 с.

3.         Головащук С. І. Українське літературне слововживання:

Словник-довідник. – К.: Вища школа, 1995. – 319 с.

4.         Козачук Г. А. Українська мова для абітурієнтів. – К.: Вища школа, 1993. – 272 с.

5.         Культура мови на щодень / Н. Я. Дзюбишина-Мельник, Н. С. Дужик, С. Я. Єрмоленко та ін. – К.: Довіра, 2000. – 169 с.

6.         Полюга Л. М. Словник антонімів української мови / за ред. Л. С. Паламарчука, 2-е вид., доп. і випр. – К.: Довіра, 1999. – 275 с.

7.         Полюга Л. М. Словник синонімів української мови. – К.: До-віра, 2001. – 477 с.

8.         Сучасна українська літературна мова / За ред. М. Я. Плющ. – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Вища школа, 2000. – 430 с.

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ ІІІ

 

 

24