Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник (частина 1)

Анотація

Зміст

ПЕРЕДМОВА

Розділ I Українська мова в житті суспільства

§ 1. стислі відомості з історії письма

§ 2. мова і суспільство

§ 3. мова як знакова система

§ 4. Функції мови

§ 5. Усне і писемне мовлення

§ 6. Державний статус української мови

§ 7. Про походження української мови

§ 8. сучасна українська літературна мова

§ 9. мовна норма

§ 10. Українська мова серед інших мов світу

§ 11. культура мовлення. мовленнєвий етикет як компонент комунікації студентів та спеціалістів.

§ 12. мовний етикет української науки

§ 13. Дещо про протокол та етикет

список рекомендованої літератури до розділу I

Розділ II лексика

§ 16. лексика української мови

§ 17. словники в Україні

§ 18. Основні типи словників

список рекомендованої літератури до II розділу

Розділ III стилістикА

§ 19. Поняття про стиль

§ 20. Основні стилі української мови

§ 21. Публіцистичний стиль

§ 22. Художній стиль

§ 23. науковий стиль

§ 24. індивідуальний стиль мовлення

текст. найтиповіші наукові

§ 25. Поняття про текст

§ 26. текст як форма існування наукового знання

§ 27. тези

§ 28. конспект

§ 29. Анотація

 

1