Трансформаційні процеси в господарському комплексі України та їхні регіональні особливості

1.Структурна трансформація національної та регіональної господарської системи.

2. Особливості трансформаційних процесів у міжгалузевих комплексах.

3. Сутність, місце і роль ПЕК в господарському комплексі України.

4. Паливно-енергетичний баланс і його структура.

5. Вугільна промисловість України: сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку.

6.   Нафтова  та нафтопереробна промисловість України: сучасний стан, ос­новні проблеми та перспективи розвитку.

7. Газова промисловість України: сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку.

8.Роль енергетики в господарському комплексі України та особливості її розміщення. Проблеми і перспективи розвитку електроенергетики в Україні.                                                          

9.Типи металургійних заводів України, їх суть та принципи розміщення.

10.Розміщення та оцінка сировинної бази чорної металургії

11.Розміщення районів та підпр чорної металургії України

12. Суч. проблеми чорної металург. та осн. напрямки їх виріш.

13.Особливості розвитку, сировинна база та розміщення підприємств кольорової металургії в Україні

14.Місце і значення машинобудування України у розвитку і господарства України.

15. Загальний рівень розвитку машинобудування України та чинники, що його зумовлюють.

16. Аналіз галузевої структури та розміщення підприємств машинобудування України

17. Сучасні проблеми та перспективи розвитку металургійного і машинобудівного  комплексів України.

18.  Значення і місце хімічного, лісопромислового та будівельного комплексів в економічному розвитку України.

19. Економічна оцінка сировинних ресурсів хімічного, лісопромислового та будівельного комплексів України.

20.  Галузева структура лісопромислового комплексу. Умови та чинники розвитку основних галузей.

21. Галузева структура будівельного комплексу. Умови та чинники розвитку основних галузей.

22. Територіальна структура хімічного комплексу України.

23. Територіальна структура лісопромислового комплексу України.

24. Територіальна структура будівельного комплексу України.

25.Значення агропромислового комплексу в господарстві України.

26.Галузева структура та територіальна організація АПК України.

27.Виробнича і соціальна структура АПК.

28.Галузева структура та особливості розміщення сільського господарства в Україні.

29.Сільськогосподарські зони України  і їх спеціалізація.

30.Структура земельних угідь в Україні.

31.Розміщення галузей рослинництва.

32.Особливості розміщення основних галузей тваринництва України.

33.Галузева структура та особливості розміщення підприємств харчової промисловості.

34.Основні проблеми і перспективи розвитку та розміщення галузей АПК України.

35.Роль транспорту в системі виробничих зв’язків.

36.Структура вантажообігу всіх видів транспорту загального користування в Україні. Регіональні особливості транспортної інфраструктури.

37.Чинники формування та структура соц. комплексу України.

38.Особливості розвитку та розміщення соціального комплексу.

39.Основні напрямки розвитку соціального комплексу на перспективу.

 

1