тести та відповіді з курсу ПСУ

База оподаткування використовується для визначення:

База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється:

База оподаткування при нарахуванні доходів у не грошовій формі визначається як:

Базова (основна) ставка податку на прибуток становить:

Базовий податковий (звітний) період зі сплати збору за місця для паркування транспортних засобів дорівнює:

Базовий податковий (звітний) період зі сплати туристичного збору дорівнює:

Базовий податковий період, встановлений для податку на прибуток становить

Базовим податковим (звітним) періодом для транспортного податку є:

Базовими підрозділами системи митних органів України, на які покладено безпосереднє здійснення митної справи, є:

Базою для нарахування мита є:

Базою оподаткування єдиним податком для сільськогосподарських товаровиробників є:

Базою оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин є

Будь – який платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу на суму податкової соціальної пільги у розмірі:

В залежності від рівня державних структур в Україні податки є (за правовою ознакою):

В Україні, залежно від рівня державних структур, які встановлюють податки, вони поділяються на

Величина  податкових  нарахувань  на  одиницю  виміру  бази  оподаткування  це:

Виберіть правдиве твердження.

Вид ставки рентної плати за спеціальне використання води:

Види непрямих податків:

Види ставок акцизного податку:

Виробники алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований сплачують акцизний податок до бюджету:

Вичерпний перелік місцевих податків та зборів включає:

Вичерпний перелік податкових періодів передбачений Податковим кодексом України включає:

Від сплати та подання податкової звітності з якого податку або збору не звільняються платники єдиного податку?:

Відповідно до якого способу справляння податку об´єкт податку диференційований на групи за певною ознакою?

Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи у разі сплати податку на додану вартість дорівнює:

Відсутність подвійного оподаткування і кумулятивного ефекту перевага –

Вкажіть до якого виду акцизів належить ПДВ:

Вкажіть, хто з перелічених осіб не є платником акцизного податку.

Вкажіть, який товар не оподатковується акцизним податком.

Вкажіть, які суб’єкти не є платниками податку на прибуток лише після внесення таких установ та організацій до Реєстру неприбуткових організацій:

Власник готової продукції, виробленої з давальницької сировини сплачують акцизний податок виробнику:

Встановлені ліміти використання води для  водокористувачів, зазначені у:

Встановлення максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукцію) здійснюється:

Граничний розмір ставки єдиного податку для першої групи платників дорівнює:

Декларація про майновий стан і доходи фізичними особами подається

Державна фіскальна служба є:

Для визначення сум акцизного податку застосовують такі види ставок:

Для відмови від застосування спрощеної системи оподаткування суб'єкт господарювання повинен подати до контролюючого органу відповідну заяву :

Для переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання повинен подати до контролюючого органу відповідну заяву :

Для платників єдиного податку четвертої групи частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік повинна дорівнювати або перевищувати:

Для реєстрації платником ПДВ:

Для цілей оподаткування прибуток визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) … на податкові різниці.

До бази оподаткування туристичним збором відноситься

До загальнодержавних податків і зборів Податковим кодексом України віднесено:

До загальнодержавних податків не належить:

До місцевих податків і зборів Податковим кодексом України віднесено:

До непрямих податків відноситься:

До платників податку, що мають право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі податкові різниці належать суб’єкти в яких:

До податкової знижки включається сума витрат на:

До податкової знижки включається сума витрат на:

До податкової знижки не включається сума витрати на:

До прямих податків відноситься :

До складу місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку включається:

До специфічного акцизу відносять такі податки:

До умов застосування спрощеної системи оподаткування не відноситься:

До універсальних акцизів відносять:

До якої із перелічених класифікаційних ознак відносяться податки на доходи, споживання, майно

Дохід, нарахований у вигляді проценту на поточний або депозитний банківський рахунок оподатковується за ставкою:

Емісія цінних паперів, що випущені в обіг суб’єктами підприємницької діяльності:

З метою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, квартири, що перебуває у власності фізичної особи платника податку, база оподаткування зменшується:

З метою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, житлового будинку, що перебуває у власності фізичної особи платника податку, база оподаткування зменшується:

З метою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, квартири та житлового будинку, що одночасно перебуває у власності фізичної особи платника податку, база оподаткування зменшується:

З моменту анулювання реєстрації особи як платника ПДВ така особа:

За економічним змістом об'єкта оподаткування податки поділяються на

За обсяги води, переданої водокористувачем-постачальником іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на поставку води, рентна плата обчислюється і сплачується:

За періодом дії мито поділяється на :

За призначенням (обмеженням імпорту або експорту) чинним законодавством передбачене застосування таких видів мит:

За способом нарахування ставки мита поділяються на:

За формою оподатковування податки можуть бути:

За формою оподаткування податки поділяються на:

Загальна сума податку на додану вартість, одержана платником податку у звітному періоді – це:

Загальний місячний оподатковуваний дохід складається із:

Зарахування місцевих податків та зборів до відповідних місцевих бюджетів здійснюється відповідно до:

Звітними (податковими) періодами з ПДВ є:

Кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з суб’єктом господарювання платником єдиного податку другої групи, одночасно не повинно перевищувати:

Класифікація податків за економічним змістом об'єкта оподаткування:

Контролюючий орган зобов’язаний зареєструвати особу платником єдиного податку або надати письмову вмотивовану відмову:

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення про сплату суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, платнику податку – фізичній особі в наступний термін:

Лісокористувачі, у яких за результатами діяльності здійснюється перерахунок рентної плати, відображають донараховані суми рентної плати в:

Лісокористувачі, які допустили неповну заготівлю деревини, що дозволена для вирубки рентну плату обчислюють і сплачують:

Марка акцизного податку – це спеціальний знак яким маркуються:

Митний тариф України – це систематизований перелік ставок:

Місцеві ради обов’язково установлюють:

На даний час в Україні вичерпний перелік підакцизних товарів включає:

Не є платниками рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин:

Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп фізичні особи, які здійснюють:

Не можуть набувати статусу платника податку на додану вартість:

Непрямий податок, що включається до ціни товарів (робіт, послу4), сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробництва і реалізації товарів (за винятком внутрішньогосподарського переміщення), виконання робіт, надання послуг, це:

Об’єкти спадщини оподатковуються при отриманні спадщини за нульовою ставкою до:

Об’єктом оподаткування ПДВ є операції з:

Об’єктом оподаткування ПДФО нерезидента є:

Об’єктом оподаткування податку на прибуток підприємств є:

Об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є:

Об'єктом оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин є:

Об'єктом оподаткування рентною платою за користування радіочастотним ресурсом України є:

Об'єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання води є:

Об'єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання води без її вилучення з водних об'єктів для потреб гідроенергетики є:

Обсяг фактично використаної води для розрахунку рентної плати обчислюється:

Обчислення суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється:

Оподатковуваний оборот при розрахунку акцизного податку за адвалорною ставко визначається як:

Особа зобов’язана зареєструватися як платник ПДВ, якщо її загальна сума оподаткованих операцій протягом останніх 12 календарних місяців складає понад:

Особа, на яку Податковим кодексом покладається обов’язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків, є:

Період часу, протягом якого формується податкова база і визначається остаточний розмір податкового зобов’язання це:

Під час ввозу або вивозу товарів, при виробництві яких прямо або побічно використовувались субсидії застосовується:

Пільговими ставками з ПДВ є:

Платник податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, та імпортер алкогольних напоїв та тютюнових виробів подає декларацію акцизного податку:

Платник податку має право включати до податкової знижки суму коштів, сплачених ним на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти його самого або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати:

Платниками акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів є:

Платниками єдиного податку другої групи можуть бути фізичні особи - підприємці, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує:

Платниками єдиного податку першої групи можуть бути фізичні особи - підприємці, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує:

Платниками єдиного податку третьої групи можуть бути юридичні або фізичні особи - підприємці, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує:

Платниками збору за місця для паркування транспортних засобів є:

Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є:

Платниками податку на прибуток підприємств з числа нерезидентів є:

Платниками податку на прибуток підприємств з числа резидентів є:

Платниками транспортного податку є:

Платниками туристичного збору є:

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску:

Платники єдиного податку четвертої групи подають відповідному контролюючому органу податкову декларацію на поточний рік:

Платники єдиного податку четвертої групи подають відповідному контролюючому органу податкову декларацію на поточний рік:

Платники єдиного податку четвертої групи сплачують податок щоквартально:

Платники рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, сплачують рентну плату починаючи з:

Платники рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України подають до контролюючих органів копії дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у:

Платником ПДВ є:

Платником податку на доходи фізичних осіб є:

Податкова знижка з податку на доходи фізичних осіб це:

Податкова знижка з податку на доходи фізичних осіб:

Податкова знижка з податку на доходи фізичних осіб:

Податкова знижка може бути надана:

Податкова пільга надається шляхом:

Податкова соціальна пільга застосовується у разі отримання доходу, який

Податкова соціальна пільга розраховується на базі:

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум транспортного податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до:

Податковий період обчислення рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів складає:

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є:

Податкові декларації з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин подаються її платником починаючи з

Податкові декларації подаються за базовий звітний період, що дорівнює календарному місяцю, протягом  наступних

Податкові декларації подаються за базовий звітний період, що дорівнює календарному кварталу протягом  наступних:

Податкову систему України становить:

Податок на прибуток підприємств нараховується:

Податок на споживання, який стягується з товарів, що переміщуються через митний кордон України – це:

Постачання товарів для заправки морських суден, що використовуються для навігаційної діяльності оподатковується за ставкою :

Постачання товарів для заправки повітряних суден, що виконють міжнародні рейси оподатковуються за ставкою:

Правила оподаткування митом встановлюються:

Право на застосування 150% податкової соціальної пільги, має платник податку, який:

Право на застосування 200% податкової соціальної пільги має платник податку, який:

При обчисленні акцизного податку на електричну енергію базою оподаткування є:

При прийнятті рішення про встановлення місцевих податків та зборів обов’язково визначаються:

Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, не справляється за:

Рентна плата за спеціальне використання води для потреб водного транспорту – сплачується починаючи з першого:

Рентна плата за спеціальне використання води справляється за:

Рентну плату за спеціальне використання води та за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики і рибництва обчислюють:

Розмір ставки єдиного податку для платників четвертої групи не залежить від:

Розміри ставок мита в Україні встановлюються у відповідності з:

Сезонне мито встановлюється на строк:

Серед принципів, на яких ґрунтується податкове законодавство України не згадано принцип:

Серед принципів, на яких ґрунтується податкове законодавство України не згадано принцип:

Сільська, селищна або міська рада  приймає рішення про встановлення:

Скільки виділяють груп нематеріальних активів з метою амортизації?

Скільки груп основних засобів та інших необоротних активів виділяють з метою амортизації?

Скільки методів нарахування амортизації використовується в Україні?

Спеціальний податковий режим передбачає:

Способами стягнення податків є:

Ставка ПДВ встановлюється в таких розмірах:

Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюється в розмірі, що:

Ставка податку це –

Ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється як фіксована величина стосовно кожної одиниці виміру бази оподаткування, є:

Ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється у відсотковому або кратному співвідношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування:

Ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється як фіксована величина стосовно кожної одиниці виміру бази оподаткування є:

         Ставка рентної плати за спеціальне використання води для потреб вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується, встановлюється гривнях за:

Ставка рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод з басейнів річок встановлюється у  гривнях за:

Ставка транспортного податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі:

Ставки збору за місця для паркування транспортних засобів встановлюються у розмірі:

Ставки податків, встановлення яких передбачає зростання податкової при збільшенні об’єкта оподаткування:

Ставки податку бувають :

Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюються:

Ставки рентної плати за заготівлю деревини застосовуються з урахуванням розподілу лісів за:

Ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються залежно від:

Ставки туристичного збору встановлюються у розмірі:

Становлення податкової системи України розпочалось:

Суб'єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування лише один раз:

Суб'єкти лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, направляють контролюючим органам перелік лісокористувачів, яким видано лісорубні квитки та лісові квитки до:

Сума коштів, на яку платник ПДВ має право зменшити податкове зобов’язання, це:

Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету визначається за формулою:

Сума рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів обчислюється суб'єктами лісових відносин, які:

Транспортний податок сплачується фізичними особами протягом:

Транспортний податок сплачується юридичними особами:

У випадку одержання доходу від продажу об’єкту нерухомості податок сплачується:

У разі анулювання реєстрація платником єдиного податку за рішенням контролюючого органу на підставі акта перевірки, такий платник може поновити перебування на спрощеній системі оподаткування:

У разі здійснення платниками єдиного податку п

 

1