Теорія з курсу Страхування

Перелік питань з курсу «СТРАХУВАННЯ»

1. Страхування як економічна категорія.

2. Необхідність страхового захисту.

3. Основні поняття і терміни в страхуванні.

4. Принципи та системи страхування. Франшиза.

5. Форми та види страхування.

6. Перестрахування та співстрахування.

7. Страховий  ринок: суб’єкти  страхового  ринку;  страхові  та  не  страхові посередники.

8. Система державного нагляду за страховою діяльністю.

9. Ліцензування страхової діяльності.

10. Договір  страхування:  поняття,  зміст,  процедура  укладання,  права  та обов’язки страховика та страхувальника.

11. Сутність, особливості та задачі актуарних розрахунків.

12. Склад та структура тарифної ставки.

13. Сутність та види особового страхування.

14. Обов’язкові та добровільні види особового страхування.

15. Особливості страхування життя.

16. Сутність та види страхування від нещасних випадків.

17. Добровільне медичне страхування.

18. Добровільне страхування пенсій.

19. Сутність та види майнового страхування.

20. Види обов’язкового та добровільного страхування майна.

21.  Страхування майна підприємств та організацій.

22.  Особливості автотранспортного страхування.

23. Види та форми страхування с/г ризиків.

24. Страхування домашнього майна.

25. Види та форми страхування кредитних та фінансових ризиків.

26. Сутність та особливості страхування відповідальності.

27. Сутність та види обов’язкового страхування відповідальності.

28. Сутність добровільного страхування  відповідальності  суб’єкта підприємницької діяльності перед третіми особами.

29. Страхові резерви: види, порядок формування та використання.

30. Розміщення страхових резерві зі страхування життя.

31. Напрями розміщення технічних та математичних резервів.

32. Особливості фінансової діяльності страховика.

33. Доходи, витрати  та прибуток страхової компанії.

34. Особливості оподаткування страховика

35. Сутність та функції інвестиційної діяльності страхової компанії.

 

1