Теорія з курсу ПСУ

1. Передумови винекнення та розвитку податків. Основні етапи становлення податків як особливої форми соціальних відносин.

2. Соціально-економічна сутність податків та їх подвійний характер

3. Функції податків. Сутність фіскальної та розподільчо-регулюючої функції податків

4. Елементи податків та їх характеристика

5. Способи стягнення податків

6. Класичні принципи раціональної організації податків за А.Смітом та А.Вагнером. Сучасні принципи оподаткування

7. Класифікація податків

8. Роль податків у фіскальній політиці держави

9. Поняття податкової системи та основні вимоги до неї

10. Наукові основи побудови податкової системи

11. Система оподаткування в Україні та принципи її побудови

12. Становлення та розвиток ДФСУ

13. Організаційна структура ДФСУ: її основні завдання

14. Функції фіскальних органів

15. Права, обов’язки та відповідальність працівників фіскальних органів

16. Податкова міліція: функції, права та обов’язки

17. Сутність податкового адміністрування. Основні складові системи національного податкового адміністрування

18. Облік платників податків в органах державної реєстрації

19. Загальні положення щодо обліку платників податків в органах ДФС. Порядок взяття на облік юр осіб та відокремлених підрозділів юр осіб

20. Особливості обліку великих платників податків

21. Державний реєстр фіз осіб платників податків.Облік самозайнятих осіб

22. Порядок внесення змін до облікових даних платників податків. Порядок зняття з обліку платників податків

23. Вимоги до відкриття і закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах

24. Необхідність і значення обліку надходжень та його основні етапи. Особові рахунки платників податків та порядок їх відкриття

25. Облік податкових зобов’язань. Облік погашення та списання податкового боргу

26. Облік відстрочених та розстрочених податкових зобов’язань

27.  Облік передплат, надміру сплачених сум, попередньо сплачених платежів та відшкодувань з бюджету

28. Сутність ПДВ як форми універсального акцизу

29. Становлення ПДВ в Україні

30. Платники ПДВ та особливості їх обліку

31. Об’єкти та база оподаткування ПДВ

32. Ставки ПДВ

33. Методи включення ПДВ в ціни товарів, робіт, послуг

34. Пільги з ПДВ

35. Порядок обчислення податку. Облік податкових зобов’язань та подакового кредиту з ПДВ

36. Порядок сплати та подання податкових декларацій з ПДВ

37. Порядок відшкодування з бюджету сум ПДВ

38. Економічна сутність акцизного податку як форми специфічних акцизів

39. Визначення платників акцизного податку та перелік об’єктів оподаткування акцизним податком

40. Види ставок акцизного податку та порядок їх застосування

41.Податкові пільги в системі оподаткування акцизним податком

42.Строки сплати та порядок зарахування акцизного податку до бюджету

43.Контроль за сплатою АП за допомогою маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів марками АП

44.Порядок створення і функціонування акцизних складів

45.Історичний розвиток митної справи в Україні

46. Сутність митної політики і об’єктивні фактори, що впливають на неї.

47. Структура митних органів України

48.Основні завдання митних органів України.

49.Економічна сутність мита та основні його функції. Переваги та недоліки мита

50. Система митних платежів. Особливості справляння плати та виконання митних формальностей.

51.Види мита: характеристика та мета застосування.

52.Види ставок мита.

53.Особливості митного оформлення товарів.

54.Методи визначення митної вартості при імпорті чи експорті товарів.

55. Основні елементи мита: платники, об’єкти, база оподаткування, ставки, пільги.

56.Механізм обчислення і порядок справляння мита.

57.Сутність та форми прибуткового оподаткування підприємств.

58.Платники податку на прибуток підприємств

59.Обєкт оподаткування податку на прибуток. Податкова база.

60.Амортизація основних засобів. Методи нарахування амортизації.

61.Ставки податку на прибуток підприємств.

62.Пільги щодо оподаткування окремих платників податку на прибуток підприємств.

63.Податкові періоди, порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств

64.Порядок подання декларації з податку на прибуток підприємств до органів ДФС

65.Основи прибуткового оподаткування громадян.

66. Платники податку на доходи фізичних осіб

67.Обєкти оподаткування ПДФО, база оподаткування та особливості їх визначення при нарахуванні доходів

68.Ставки податку з доходів фізичних осіб.

69. Податкова знижка з ПДФО та особливості її нарахування

70.Податкові соціальні пільги та порядок їх застосування.

71.Порядок нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету

72.Порядок подання платниками податку  річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації)

73.Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності (крім осіб що обрали спрощену систему оподаткування)

74.Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.

75.Історія становлення та загальна характеристика спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

76.Порядок визначення доходів платників єдиного податку та їх склад.

77.Ставки єдиного податку та строки його сплати. Особливості визначення податкового періоду і порядок декларування податку

78.Порядок обрання спрощеної системи оподаткування або відмови від її застосування

79.Рентна плата за спеціальне використання води

      80.Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

81. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин.

82. Рентна плата за користування надрами в цілях, які не пов’язані з видобуванням корисних копалин

83. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України

84. Платники і податкові агенти екологічного податку.

85. Об’єкт та база оподаткування екологічного податку

86. Порядок обчислення екологічного податку

87. Порядок подання податкової звітності та сплати екологічного податку

88. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку

89. Історичний розвиток місцевого оподаткування. Склад місцевих податків і зборів згідно з ПКУ.

90. Платники плати за землю

91.  Об’єкт оподаткування та база оподаткування плати за землю. Ставки плати

92. Податковий період, порядок обчислення та сплати плати за землю до бюджету

93. Орендна плата за землю

94. Пільги зі сплати земельного податку

95. Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.Визначення платників податків у разі перебування об’єктів нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб

96. Об’єкт оподаткування та база оподаткування податку на нерухоме майно. Пільги зі сплати податку

97. Податковий період та ставки податку на нерухоме майно

98. Порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно до бюджету

99. Транспортний податок.

100. Платники, об’єкт та база оподаткування збору за місця для паркування транспортних засобів

101. Особливості встановлення, порядок обчислення та строки сплати збору за місця для паркування ТЗ

102. Платники та податкові агенти туристичного збору

103. База справляння, податковий період та ставки туристичного збору. Порядок сплати збору

104. Сутність податкової політики та її соціально-економічний характер

105. Взаємозв’язок та взаємодія податкової політики з елементами та інструментами державного регулювання економіки

106. Форми та цілі податкової політики

107. Класифікація неподаткових платежів та їх характеристика

109.  Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

110. Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

111. Державне мито

112. Ліцензування певних видів господарської діяльності

 

1