Теорія з курсу Інвестування

1. Інвестиції та їхня сутність.

2. Класифікація інвестицій.

3. Інвестиційна діяльність та її суб’єкти.

4. Інвестиційний процес та його стадії.

5. Інвестиційний клімат і чинники його формування. Інвестиційний клімат в Україні.

6. Інвестори та учасники інвестування в інвестиційній діяльності.

7. Участь фінансово-кредитних інститутів в інвестуванні.

8.     Фінансові інвестиції та особливості їх реалізації.

9. Ринок цінних паперів та його функції.

10.   Формування та управління портфелем цінних паперів.

13. Фондова біржа. Принципи діяльності фондової біржі.

11. Стратегія інвесторів на ринку цінних паперів.

12. Ринок цінних паперів України та напрями його розвитку.

14. Сутність реальних інвестицій та їх структура.

15. Капітальні вкладення та джерела їх фінансування.

16. Інноваційна форма інвестицій.

17. Венчурне підприємництво та його сутність.

18. Сутність іноземних інвестицій.

19. Інститути міжнародної інвестиційної діяльності та їхній вплив на економіку України.

20. Сутність інвестиційного проекту. Види інвестиційних проектів.

21. Портфельне інвестування. Теорія інвестиційного портфеля.

22. Інвестиційний ринок та його структура. Ціноутворення на інвестиційному ринку.

23. Інвестиційні ризики. Класифікація інвестиційних ризиків

24. Джерела інвестиційних ресурсів.

25. Інвестиційна стратегія компанії.

26. Прогнозування грошових потоків, часова теорія грошей.

27.   Способи реалізації інвестиційних проектів. Договори (контракти) в інвестиційному процесі.

28. Методи оцінювання ефективності інвестицій.

29. Моніторинг реалізації інвестиційних проектів

30.   Інвестиційний менеджмент, його цілі і завдання.

 

1