Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 43)Числові характеристики:середнє вибіркове і середнє квад відхилення - Теорія Ймовірності основні теми - Studbook
Главная->Математика->Содержание->43)Числові характеристики:середнє вибіркове і середнє квад відхилення

Теорія Ймовірності основні теми

43)Числові характеристики:середнє вибіркове і середнє квад відхилення

Вибірковим середнім Ẋ статистичного розподілу вибірки називається середнє арифметичне значення її варіант з урахуванням їх частот або відносних частот, тобто: ікс вибіркове =  ,де - варіанти дискретного ряду або середини інтервалів інтервального варіаційного ряду; - відповідні їм частоти, - відносні частоти, n - об'єм вибірки.

   Властивості вибіркової середньої:

1.середня вибіркова сталої дорівнює самій сталій;

2.якщо всі варіанти збільшити (зменшити) в одне й те ж число разів, то середня збільшиться(зменшиться) на одне й те ж саме число

3. якщо всі варіанти збільшити (зменшити) на одне й те ж число разів, то середня збільшиться(зменшиться) на одне й те ж саме число

4.середня відхилень варіантів від середньої вибіркової дорівнює нулю; =0

5.середня алгебраїчної суми кількох ознак дорівнює такій же сумі цих ознак:

 Вибірковим середньоквадратичним відхиленням називають квадратний корінь із вибіркової середньої

Середнім лінійним відхиленням варіаційного ряду називають середню арифметичну абсолютних величин відхилень варіантів від їх середньої

Коефіцієнтом варіації V статистичного розподілу вибірки називається відношення вибіркового середнього квадратичного відхилення  до середнього вибіркового , тобто

 

 

 

 

 

41