Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 41. Предмет і задачі математичної статистики.Генеральна та вибіркова сукупність. - Теорія Ймовірності основні теми - Studbook
Главная->Математика->Содержание->41. Предмет і задачі математичної статистики.Генеральна та вибіркова сукупність.

Теорія Ймовірності основні теми

41. Предмет і задачі математичної статистики.Генеральна та вибіркова сукупність.

Мета кожного наукового дослідження – виявлення закономірностей явищ, які спостерігають, та використання цих закономірностей у повсякденній практичній діяльності. Для встановлення цих закономірностей проводять спеціальні досліди та спостерігають одиничні явища. Далі роблять узагальнений висновок у вигляді закону.

У тих випадках, коли явище знаходиться під дією багатьох факторів і неможливо виявити вплив усіх цих факторів, застосовується інший метод вивчення – статистичний, тобто систематизацію та обробку систематичних даних однорідних дослідів.

Закономірним є використання статистичних методів в економіці, соціології, політології тощо.

Термін «статистика» походить від латинського слова status- стан, становище.

Статистика – наука,що збирає, обробляє і вивчає різні дані, пов’язані з масовими явищами, процесами, подіями.

Математична статистика- розділ математики , присвячений метематичним методам систематизації, обробки і використання статистичних даних для наукових і практичних висновків.

Математична статистика розв’язує задачі:

1)вказує способи збору та групування статистичних відомостей;

2)визначає закони розподілу випадкової величини або системи випадкових величин та статистичними даними;

3)визначає невідомі параметри розподілу; 4)провіряє правдоподібність припущень про закон розподілу випадкової величини:про форму зв’язку між випадковими величинами або про значення параметра, який оцінюють.

Матем.статистика виникла 17 ст. та почала розвиватись паралельно з теорією ймовірностей. Подальшим розвитком мат.статистика зобов’язана П.П.Чебишеву,А.А.Маркову, О.М.Ляпунову та іншими

У 20ст.найбільший вклад у розвит. мат.статистики зробили А.Вальд,Ю.Найман, А.Н.Колмогоров, Е.Пірсон, В.І.Романовський та інші.

Відбірковою сукупністю, або просто вибіркою називають сукупність випадково вибраних об'єктів (вибраних за певним правилом)

Генеральною сукупністю називають сукупність об'єктів, із яких проводиться вибірка

Об'ємом сукупності (вибіркової чи генеральної) називають число об'єктів цієї сукупності

Різні значення властивості називають варіантами (позначають їх через х)

Числа які показують скільки разів зустрічаються варіанти з даного інтервалу, називаються частотами (позначаються n_i), а відношення їх до загального числа спостережень – частостями або відносними частотами . Сума відносних частот=1.

Сукупність значень властивості, зписаних у порядку зростання, називають варіаційним рядом.

 

 

 

39