Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Теорія Ймовірності основні теми - Невідомий - Studbook
Главная->Математика->Содержание

Теорія Ймовірності основні теми

2)Повною групою подій 

3.Класичне означення ймовірності

4)ОЗНАЧЕННЯ ПЕРЕСТАНОВОК, РОЗМІЩЕНЬ,комбінації з повторенням

5) означення перестановок, розміщень,комбінації без повторення.

6) .Статистична та геометрична ймовірності

7 Теореми додавання сумісних та несумісних подій

8) Означення умовної ймовірності

9)  Добуток залежних і незалежних подій

10) Ймовірність появи хоча б однієї

11. Формула повної ймовірності

12. Формули Байєса

13. Означення експерименту за схемою Бернуллі.

14. Формула Бернуллі та наслідки з неї.

15.Найімовірніше число появ події в схему Бернуллі

16. Локальна теорема Муавра-Лапласа

17)  інтегральна теорема Муавра-Лапласа

18. Функція Гаусса та її властивості

19. Інтегральна функція Лапласа та її властивості

20. Формула Пуассона, умови її використання.

21. Означення випадкової величини, дискретної та неперервної.

22.Закон розподілу ВВ

23)

24)

25) МАТЕМАТИЧНЕ СПОДІВАННЯ ВИПАДКОВОЇ ВЕЛИЧИНИ: ОЗНАЧЕННЯ, ВЛАСТИВОСТІ

26. ДИСПЕРСІЯ ТА СЕРЕДНЬОКВАДРАТИЧНЕ ВІДХИЛ

27 Мода, Медіана випадкової величини

28. початкові та центральні моменти

29.Асиметрія, и Ексец

30. Означення багатовимірної випадкової величини

31)Коваріацієя (або кореляційним моментом)

32. Коефіцієнт кореляції та його властивості.

33. Біноміальний закон розподілу ДВВ та його числові характеристики

34.Пуасонівський закон розподілу ДВВ та його числові характеристики .

35. Геометричний закон розподілу

36. Гіпергеометричний закон розподілу ДВВ та його числові характеристики

37. Рівномірний закон розподілу НВВ та його числові характеристики

41. Предмет і задачі математичної статистики.Генеральна та вибіркова сукупність.

42)Статистичні розподіли вибірок.Емпірична функція ,гістограми і полігони.

43)Числові характеристики:середнє вибіркове і середнє квад відхилення

44)Мода ,медіана,емпіричні початкові моменти

45)Точкові та інтервальні  статистичні оцінкі

46 Довірчі інтервали для параметрів нормального розподілу

49)Функціональна статистична та кореляційна залежності

50)Вибірковий коефіцієнт кореляції.Рівняння лінійної регресії.

 

1