Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 26. ДИСПЕРСІЯ ТА СЕРЕДНЬОКВАДРАТИЧНЕ ВІДХИЛ - Теорія Ймовірності основні теми - Studbook
Главная->Математика->Содержание->26. ДИСПЕРСІЯ ТА СЕРЕДНЬОКВАДРАТИЧНЕ ВІДХИЛ

Теорія Ймовірності основні теми

26. ДИСПЕРСІЯ ТА СЕРЕДНЬОКВАДРАТИЧНЕ ВІДХИЛ

Дисперсією ДВВ Х називають число, яке дорівнює математичному сподіванню квадрата відхилення ДВВ Х від її мат сподівання і позначають D(X)=M((X-M(X)^2))

Властивості дисперсії:

1.Дисперсія будь-якої ВВ додатна D(X)≥0

2.Дисперсія сталої величини С дорівнює 0 D(C)=0

3.Сталий множник можна виносити за знак дисперсії, попередньо піднісши його до квадрата D(CX)=C^2(D(X))

4.Дисперсія ДВВ=різниці між математичним сподіванням квадрата ВВ Х та квадратом її матспод

5.Дисперсія алгебраїчної суми ДВВ Х та У=сумі їх дисперсій D(X-+Y)=D(X)-+D(Y)

Д(Х) для НВВ називають матсподівання квадрата її відхилення, якщо можливі значення належать [а;в]. то

Cереднім квадратичним відхиленням ДВВ та НВВ називають корінь квадратний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27