Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 17)  інтегральна теорема Муавра-Лапласа - Теорія Ймовірності основні теми - Studbook
Главная->Математика->Содержание->17)  інтегральна теорема Муавра-Лапласа

Теорія Ймовірності основні теми

17)  інтегральна теорема Муавра-Лапласа

Якщо ймовірність появи випадкової події в кожному з n незалеж­них експериментів є величиною сталою і дорівнює , то для великих значень n імовірність появи випадкової події від mі до mj раз обчислюється за такою асимптотичною формулою: , де   , а  є функцією Лапласа.

Якщо імовірність р появи події А в кожному випробуванні постійна і відмінна від нуля і одиниці (0 < р < 1), то імовірність Рп(к1 < к < к2) того, що подія А

з’явиться в п випробуваннях від к1 до к2  разів, приблизно рівна означеному інтегралу.

 

 

18